Mässtider

I enlighet med Stockholms Katolska Stifts direktiv gäller följande:

– Alla offentliga gudstjänster är tillsvidare inställda.
– Tillfälle till bikt och helig kommunion erbjuds dagligen.
– Max 8 personer i kyrkorummet. Obligatorisk föranmälan till info@icrss.se

– Daily Confession and distribution of Holy Communion
– Maximum 8 people at once in the church; Pre-registration at info@icrss.se

Måndag den 18 januari
Petri stol i Rom
Tillfälle till bikt, kl. 08:30

Tisdag den 19 januari
S:t Knut, konung och martyr 
Tillfälle till bikt, 17:30

Onsdag den 20 januari
S:t Fabian och Sebastian
Tillfälle till bikt kl. 07:00
OBS! Idag börjar novenan til S:t Frans av Sales

Torsdag den 21 januari 
S:ta Agnes, jungfru och martyr
Tillfälle till bikt kl. 17:30

Fredag den 22 januari 
S:t Vincent och Anastasius, martyrer
Tillfälle till bikt kl. 16:30
S:t Maurus-välsignelse 
OBS! Idag börjar novenan till S:t Johannes Bosco 

Lördag den 23 januari 
S:t Raymond av Peñafort, bekännare
Tillfälle till bikt kl 08:30

Söndag den 24 januari
Tredje söndagen efter trettondagen 
OBS! Tillfälle till bikt kl. 09:00 och 17:30

Föranmälan: info@icrss.se