Dagens text

Veckans söndagsmässa 18 april 2021: Andra söndagen efter Påsk

INTROITUS Misericordia Domini plena est terra, alleluia

Jorden är uppfylld av Herrens barmhärtighet, alleluia. Himlarna är välvda genom Herrens ord. Alleluia. V.: Jubla i Herren, ni rättfärdiga; lovsång tillkommer de rättsinniga. –Ära vare Fadern… –Jorden är uppfylld…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som har upprättat den fallna världen genom din Sons ödmjukhet, förunna dina trogna den eviga glädjen, på det att du låter dem som du har ryckt ur den eviga dödens avgrund få åtnjuta den eviga salighetens fröjder. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Petr. 2:21-25)

Bröder, Kristus har lidit för oss och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och biskop.

GRADUALE Alleluia, alleluia. Cognoverunt discipuli Dominum Jesum in fractione panis

Alleluia, alleluia. Lärjungarna kände igen Herren Jesus när han bröt brödet, alleluia. Jag är den gode herden, jag känner igen de mina, och de mina känner mig. Alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 10:11-16)

I den tiden sade Jesus till fariséerna: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och fåren känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.

OFFERTORIUM Deus meus, ad te de luce vigilio

Gud, min Gud, till dig vaknar jag i gryningen; och i ditt namn vill jag lyfta upp mina händer. Alleluia.

STILLA BÖN.

O Herre, må detta heliga offer skänka oss sin frälsande välsignelse, så att det som verkar i hemlighet må fulländas i makt. Genom vår Herre…

Prefation: För Påsken

COMMUNIO Ego sum pastor bonus, alleluia

Jag är den gode herden, alleluia, och jag känner mina får, och de mina känner mig. Alleluia.

SLUTBÖN.

Vi ber dig, allsmäktige Gud, gör så att vi som mottagit din livgivande nåd, för alltid får äras av din gåva. Genom vår Herre…