Dagens text

Veckans söndagsmässa, 17 januari 2021: andra söndagen efter Trettondagen

 

INTROITUS Omnis terra adoret te, Deus, et psallat tibi

Alla länder skall tillbedja och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. –Höj jubel till Gud, alla länder, lovsjung hans namns ära, ge honom ära och pris. – Ära vare Fadern… – Alla länder…

KOLLEKTBÖN.

Allsmäktige, evige Gud, som råder över allt i himmelen och på jorden, hör i din barmhärtighet våra böner, och skänk oss frid i våra dagar. Genom vår Herre…

EPISTEL (Rom. 12:6-16)

Bröder, vi har olika gåvor alltefter den nåd vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa.

GRADUALE Misit Dominus verbum suum, et sanavit eos

Herren sände sitt ord och botade dem, och räddade dem från graven. V.: De må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn. Alleluia, alleluia. Prisa Herren, alla änglar, prisa Herren, hela hans här. Alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 2:1-11)

I den tiden var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han än säger till er.” Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten.” Och de fyllde dem ända upp till brädden. Sedan sade han till dem: ”Ös nu upp och bär in till värden.” Värden smakade på vattnet, som nu blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sade: ”Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.” Detta var det första tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

OFFERTORIUM Jubilate Deo, universa terra

Höj jubel till Gud, alla länder, lovsjung hans namns ära, kom och hör, så vill jag berätta för er, ni alla som fruktar Gud, vad han har gjort mot min själ, alleluia.

STILLA BÖN.

Helga, o Herre, vårt offer och rena oss från våra synders fläckar. Genom vår Herre…

Prefation: För den heliga Treenigheten

COMMUNIO Dicit Dominus: Implete hydrias aqua

Herren sade: Fyll krukorna med vatten och bär in till värden. När värden hade smakat på vinet sade han till brudgummen: Du har sparat det goda vinet till nu. Detta var det första under som Jesus gjorde inför sina lärjungar.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att din allmakts verkningar må förökas i oss, så att vi, styrkta av dina gudomliga sakrament, blir förberedda genom din nåd att uppnå vad de utlovar. Genom vår Herre…