Dagens text

Veckans söndagsmässa:

Tjugonde söndagen efter Pingst

INTROITUS Omnia quae fecisti nobis, Domine
Allt vad du har gjort med oss, Herre, har du gjort i sanning och rättfärdighet, eftersom vi har syndat mot dig och inte hållit dina bud; men förhärliga ditt namn och handla med oss efter din barmhärtighets rikedom. – Saliga de som är obefläckade i sina handlingar, de som vandrar efter Herrens lag. 

– Ära vare Fadern… Allt vad du gjort…

KOLLEKTBÖN.
Vi ber dig, Herre, skänk i din mildhet dina trogna förlåtelse och frid, så att de samtidigt som de renas från alla synder, också tjänar dig i hjärtats trygghet. Genom vår Herre…

EPISTEL (Ef. 5:15-21)
Bröder, se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till  varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i Kristi fruktan.

GRADUALE Oculi omnium in te sperant, Domine
Allas ögon hoppas på dig, Herre, och du ger dem deras föda i rätt tid. Du öppnar din hand och uppfyller allt levande med välsignelse. Alleluia, alleluia. Mitt hjärta är redo, o Gud, mitt hjärta är redo; jag vill prisa och lovsjunga dig, du min ära. Alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 4:46-53)
I den tiden fanns i Kapernaum en man i kunglig tjänst, vars son låg sjuk. När han hörde att Jesus kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sade till honom: ”Om ni inte ser tecken och under tror ni inte.” Mannen sade till honom: ”Herre, kom innan mitt barn dör.” Jesus svarade: ”Gå, din son lever.” Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. Och medan han ännu var på väg, möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade: ”I går vid sjunde timmen.” Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt ”Din son lever.” Och han själv och hela hans familj kom till tro.

OFFERTORIUM Super flumina Babylonis illic sedimus
Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på dig, Sion.

STILLA BÖN.
Vi ber dig, Herre, låt dessa mysterier skänka oss ett himmelskt läkemedel och rena vårt hjärta från dess fel. Genom vår Herre…

Prefation: För den Heliga Treenigheten

COMMUNIO Memento verbi tui servo tuo, Domine
O Herre, kom ihåg ditt ord till dina tjänare, med vilket du gav mig hopp; det har tröstat mig i mitt lidande.

SLUTBÖN.
O Herre, vi ber dig: låt oss hålla dina bud, så att vi blir värdiga dessa heliga gåvor. Genom vår Herre…