crest

Kristus Konungens Institut i Sverige

Aktuellt:

Fyra nya präster

Lördagen den 1 april 2023, prästvigdes fyra unga diakoner av Hans Eminens Kardinal Burke, i Institutets kyrka; Santi Michele e Gaetano i Florens.
Låt oss tacka Gud och be för våra nya präster:
Kanik Bell (USA), kanik Dodd (UK), kanik McCowen (UK) och kanik Wells (USA).

Insamling

Nuvarande mässhake
Dalmatika
Velum

“För en tid sedan mottog vi en vacker mässhake som gåva. Nu vill vi komplettera med två dalmatikor och ett velum i samma stil för att få ett helt set för levithögmässan. 
Kostnaden är 17 000:-, och om du vill bidra är du välkommen att skänka en gåva för ändamålet, antingen på:
Bankgiro 519-0509 eller SWISH 123 500 51 37
(mottagare: Kristus Konungens Institut i Sverige). Märk gåvan DALMATIKA.  Varmt tack!”

Ytterligare sju systrar har avlagt sina högtidliga klosterlöften
Påsken 2023 i bilder

Kanik Henrique Fragelli, RIP


Kära Institutsvänner, 


På denna första dag i månaden mars, tillägnad S:t Josef, skyddshelgon för en god död, är det med stor sorg som vi tillkännager att Kanik Henrique Fragelli gick bort tidigt i morse i Brasilien vid 59 års ålder efter sviterna av en lunginflammation. Han prästvigdes den 3 juli 2008 av hans eminens, kardinal Raymond Leo Burke och utövade sin prästtjänst först i Wausau, i stiftet La Crosse (USA), sedan i Oakland (USA) och slutligen i Mouila (Gabon). Genom sitt outtröttliga arbete och stora iver kunde han ge nytt liv åt vårt apostolat i Mouila. Han grundade en skola, ett apotek och ett barnhem. 


Efter att ha fått Covid våren 2021 var han tvungen att vara inlagd på sjukhus under lång tid. Många av er bad för hans tillfrisknande. Efter hans mirakulösa återhämtning, var hans hälsa dock mycket bräcklig.


Jag är djupt tacksam för det andliga stöd som ni alla så generöst har gett honom, och jag vädjar nu om er förbön för att hans prästerliga själ ska få skåda det eviga ljuset. Må han som gav sitt liv i den Heliga Moder Kyrkans tjänst inom Kristus Konungens Instituts andliga familj få den eviga belöningen som utlovats dem som arbetar i Vår välsignade Herres vingård.

Jag anförtror också kanik Fragellis familj till era förböner i denna sorgens tid, liksom alla dem som påverkas och lider av hans bortgång.


Må vår Smärtorika Moder under denna heliga fastetid stärka oss alla i hoppet om hennes gudomlige Sons uppståndelse och i den glädjefulla väntan på det Eviga Livet.


Vila i frid.


In Christo Rege,

Msgr. Gilles Wach

Generalsuperior

Kanik Fragelli tillsammans med övriga kaniker från Institutets afrikanska apostolat, klädda i vita missionstalarer.
Nio nya postulanter
Hans Helighet påve Benedikt XVI
Joseph Aloisius Ratzinger
16 april 1927 - 31 december 2022
REQUIEM AETERNAM DONA EI, DOMINE, ET LUX PERPETUA LUCEAT EI.
REQUIESCAT IN PACE. AMEN.
Vänligen be för Kristus Konungens Instituts seminarister 2022-2023
Sju nya noviser
Kristus Konungens Institut välkomnar 30 nya seminarister
Tillbedjanssystrarnas första kloster i Frankrike
Eviga löften i La Garde
Paris nytillträdde ärkebiskop konfirmerar 55 unga i den traditionella riten
Ytterligare tre systrar från Institutets systrakommunitet har avlagt sina tidsbundna löften
Skärtorsdagskvällens repositorium från olika institutskyrkor runt om i världen
Bilder från Fjärde söndagen i Fastan, “Laetare”, 27 mars 2022
Sex nya postulanter till Kristus Konungens Instituts systrakommunitet

Alla själars dag 2021 - två av de tre requiemmässorna

Kristus Konungens Instituts Generalkapitel 2021
La Garde har upphöjts till fristående kloster.
Vigningar 2021
Institutet utökar apostolatet på Irland
Sex nya noviser. (Mars 2021)
Nya postulanter till Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta​
Doktorsavhandling om det katolska äktenskapet av kanik Amaury Montjean.​
Gricigliano_20201119_131042
Requiemmässa för abbot emeritus av Fontgombault (November 2020)​
Generalkapitel i Gricigliano (Augusti 2020)
Film från vigningen av nio nya präster (Juli 2020)​