S:t Andreas julnovena, 30 November - 25 December

S:t Andreas julnovena, 30 November - 25 December

Välsignad vare den stund och det ögonblick då Guds Son föddes av den Allrarenaste Jungfrun Maria, vid midnatt, i Betlehem, i genomträngande kyla.
Värdigas O min Gud, att vid den stunden bönhöra mig, genom vår Frälsare Jesu Kristi och Hans välsignade Moders förtjänster.
Amen.

Be 15 gånger om dagen från 30 november till juldagen