Novena till den obefläckade avlelsen: 29 november - 7 December

Obefläckade jungfru Maria, avlad utan synd! Mirakulöst bevarades du, på det att icke ens en skugga av synd skulle vidröra dig, som blev förutbestämd att inte bara bli Guds Moder, utan också människans Moder, tillflykt och förespråkerska. Uppfyllda av den djupaste  förtröstan på din aldrig svikande förbön, ber vi dig ödmjukast om din välvilja för våra intentioner under denna novena, så att vi må erhålla de nådegåvor vi ber om. Du vet, O Maria, hur ofta våra hjärtan är Guds helgedomar, Han som avskyr orättfärdighet. Utverka åt oss därför en änglalik renhet, din favoritdygd, hjärtats renhet som gör oss rotfästa i Gud allena och denna renhetens intention som kommer att helga varje tanke, ord och handling till Hans större ära. Ingjut i oss också en ständig anda av bön och självförnekelse så att vi genom bot kan återställa det vi har förlorat genom synd och till slut får nå fram till den himmelska boningen, dit inget orent har tillträde.

V. O Maria, avlad utan synd,
R. Bed för oss som tar vår tillflykt till dig.
V. Du är alltigenom skön, O Maria.
R. Du är alltigenom skön, O Maria.
V. Och arvsyndens fläck finns inte i dig.
R. Och arvsyndens fläck finns inte i dig.
V. Du är Jerusalems härlighet.
R. Du är Israels glädje.
V. Du är vårt folks ära.
R. Du är syndarnas förespråkerska.
V. O Maria.
R. O Maria.
V. Du visaste jungfru.
R. Du ömmaste Moder.
V. Bed för oss.
R. Bed för oss hos Jesus, vår Herre.
V. I din avlelse, O heliga jungfru, har du förblivit obefläckad.
R. Bed för oss till Fadern vars Son du har fött.
V. O vår Fru! Frambär min bön.
R. Och låt mitt rop komma till dig.

Låt oss bedja.
Heliga Maria, himmelens Drottning, vår Herre Jesu Kristi Moder, som varken överger eller missaktar någon, se till mig i medlidande och vädja för mig till din älskade Son om förlåtelse för alla mina synder och att jag med hängiven tillgivenhet må fira din heliga och obefläckade avlelse, att jag en dag må ta emot den eviga salighetens skatt, genom nåden från Honom som du i din jungfrulighet har frambringat, Jesus Kristus, vår Herre, som med Fadern och den Helige Ande lever och regerar, i fullkomlig Treenighet, en Gud från evighet till evighet.
Amen.