Fredagens mässa 23 juni, Vigilian för Johannes Döparens födelse

INTROITUS Ne timeas Zacharia, exaudita est oratio tua
Luk. 1:13, 15, 14 Frukta inte, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Han skall bli stor inför Herren och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande, och många kommer att glädja sig över hans födelse. – Ps. 20:2 Herre, över din makt gläder sig konungen, och han fröjdas storligen över din frälsning. – Ära vare Fadern.. – Frukta inte…

KOLLEKTBÖN.
Vi bönfaller dig, o Herre: giv, att ditt folk må vandra frälsningens väg, och att de genom den helige Johannes, förelöparens uppmaningar må nå fram till honom som han vittnade om, vår Herre Jesus Kristus, som med dig lever och råder…

EPISTEL (Jer. 1:4-10)

I de dagarna kom Herrens ord till mig, han sade: ”Förrän jag skapade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du lämnade modersskötet, helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” Men jag svarade: ”Ack, Herre! Se, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung.” Då sade Herren till mig: ”Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren.” Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun, och Herren sade till mig: ”Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken, för att  du skall rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera, säger Herren, den allsmäktige.”

GRADUALE Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Johannes

Joh. 1:6-7

En man trädde fram, sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att skaffa åt Herren ett folk som är berett.

EVANGELIUM (Luk. 1:5-17)

På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga
inför Gud och levde oförvitligt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret barns fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn, och fruktan kom över honom. Men ängeln sade till honom: ”Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

OFFERTORIUM Gloria et honore coronasti eum
Ps. 8:6-7 Med ära och härlighet krönte du honom, du satte honom till herre över dina händers verk.

STILLA BÖN.
Helga, o Herre, de gåvor som vi frambär, och rena oss på den helige Johannes Döparens förbön från våra syndafläckar. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen
COMMUNIO Magna est gloria ejus in salutari tuo
Ps. 20:6

Stor är hans ära genom din frälsning, majestät och härlighet skänker du honom, o Herre.

SLUTBÖN.

Må den helige Johannes Döparens ärorika förbön alltid vara med oss, o Herre, och må han för oss utverka nåden från honom vars ankomst han förutsade, vår Herre Jesus Kristus, som med dig lever och råder…