Dagens text

Veckans lördagsmässa
19 december 2020: Kvatemberlördagen i adventstiden

Kvatemberdagar (av latinets quatuor tempora, fyra tider) är fyra fastetider som sedan 400-talet iakttagits i den västerländska kyrkan. De är onsdagarna, fredagarna och lördagarna efter tredje söndagen i Advent; första söndagen i fastan; Pingstdagen samt veckan efter tredje söndagen i september.
INTROITUS Veni, et ostende faciam tuam
Kom, o Herre, och visa oss ditt ansikte, du som tronar på keruberna, så att vi blir frälsta. – Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef som din hjord. – Ära vare Fadern… – Kom, o Herre…
Gloria utgår i denna mässa. Efter Kyrie beds:
Oremus. Låt oss bedja.
Flectamus genua. Låt oss knäböja.
Levate. Stig upp.
BÖN.
O Gud, du som ser hur anfäktade vi är av våra missgärningar, giv i din nåd att vi må bli tröstade av din besökelse. Du som lever och råder…
LÄSNING (Jes. 19:20-22)
I de dagarna när de ropar till Herren om hjälp mot sina förtryckare, då skall han sända dem en frälsare och försvarare, och han skall rädda dem. Och Herren skall göra sig känd för egyptierna, ja, egyptierna skall lära känna Herren på den tiden, och de skall tjäna honom med slaktoffer och spisoffer, de skall göra löften åt Herren och få infria dem. Så skall då Herren slå Egypten – slå men också hela. När de omvänder sig till Herren, skall han bönhöra dem och hela dem.
GRADUALE A summo coelo egressio ejus
Vid himmelens ände är det den går upp, och dess omlopp når intill himmelens gränser. Himlarna förtäljer Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk.
KOLLEKTBÖN.
Låt oss bedja etc.
O Gud, du som mildrade eldslågorna för de tre ynglingarna, gör i din välvilja så att syndens eld inte förtär oss, dina tjänare. Genom vår Herre…
EPISTEL (2 Tess. 2:1-8)
Bröder, när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.
TRACTUS Qui reges Israël, intende
Böj ditt öra till oss, du som härskar över Israel, du som leder Josef likt ett får. Du som tronar på keruberna, stråla fram inför Efraim, Benjamin och Manasse. Låt din makt vakna upp, o Herre, och kom till vår frälsning.
EVANGELIUM (Luk. 3:1-6)
Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filuppus över över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse., så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning.
OFFERTORIUM Exsulta satis filia Sion
Fröjda dig storligen, du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig, den rättfärdige frälsaren.
STILLA BÖN.
Vi bönfaller dig, o Gud: se i nåd till dessa offergåvor, så att de blir till gagn för vår hängivenhet och för vår frälsning. Genom vår Herre…
Prefation: Den allmänna prefationen
COMMUNIO Exsultavit ut gigas ad currendam viam
Den fröjdar sig som en hjälte att löpa sin bana, vid himmelens ände är det den går upp, och dess omlopp når intill himmelens gränser.
SLUTBÖN.
Vi bönfaller dig o Herre, vår Gud, att dessa högt heliga mysterier som du skänkt oss till skydd för vår pånyttfödelse, må tjäna oss till botemedel både nu och för evigheten. Genom vår Herre…