Donera

dONATE

faire-un-don

Donar

Stöd till Kristus Konungens Institut i Sverige

Kaniken (vår präst) avlönas av stiftet, men i övrigt erhåller vi inga bidrag från vare sig stift eller stat; ej heller från institutets moderhus. För apostolatets löpande kostnader är vi helt beroende av bidrag och gåvor. Bidragen inkommer främst genom söndagens kollekt men även i form av penninggåvor och donationer.

De bidrag som ges används till olika nödvändiga ändamål. Först och främst är givetvis den heliga mässan, där sådant behövs som t. ex. hostior, rökelse och ljus samt även liturgiska kläder och medel till lokalkostnader. Vi trycker även texter för varje sön- och helgdag.

Resekostnader är också en viktig utgiftspost, då man från olika delar av Sverige ofta önskar få tillgång till den traditionella mässan, och varje år får vi tillfälle att besöka många orter. Omvänt får vi besök av kaniker som ersättare under semestertider, då vi står för resekostnaderna.

Vill du bidra till denna verksamhet och därigenom medverka till att sprida och befästa den katolska tron i vårt land, är du välkommen att skänka en gåva eller kollekt:

SWISH 123 500 51 37
BG 519-0509.
Stort tack!

Stöd till insamlingen för en kyrka: ”STELLA MARIS”

Kristus Konungens Institut i Sverige har bedrivit sin verksamhet i landet sedan 2005. Vi har under dessa år firat den heliga mässan i olika kyrkor och kapell; sedan fem år tillbaka i S:t Marouns Kyrka i Sätra. Då apostolatet har växt så pass mycket under de senaste åren har tanken uppstått på att starta en insamling i syfte att förvärva en egen kyrka, och vi har därför öppnat ett konto speciellt avsett för detta ändamål.

Målsättningen är att förvärva en kyrka i Stockholm, med centralt läge och tillräckligt stor för att inte endast bereda plats för ett stort antal mässbesökare, utan även för annan församlingsverksamhet som t. ex. ungdomsförening, föredragsverksamhet, katekes m.m.; kort sagt för att skapa en levande traditionell församlingsgemenskap.

Insamlingen har hittills bedrivits i tämligen blygsam skala, men genom den nya hemsidan hoppas vi kunna uppnå ett så pass stort intresse kring vår insamling att ett mer betydande resultat uppnås. Vi räknar med att vi först måste erhålla en viss ekonomisk plattform innan vi kan börja aktivt undersöka de möjligheter som står till buds i Stockholm, men vår förhoppning är att detta skall uppnås relativt snabbt. Vår tidplan är att inom tre år uppnå vårt slutgiltiga mål.
Vi räknar med att kostnaden för att förvärva en kyrka även omfattar de nödvändiga arbeten som behövs för att göra en kyrka katolsk – installera knäfall i bänkarna, införskaffa ett tabernakel, en vacker staty av Vår Fru, bygga sidoaltaren och ett altare för henne, bygga en biktstol m. m.

Vill du bidra till denna insamling och medverka till att ännu ett tabernakel upprättas i Sverige, är Du således varmt välkommen att skänka en penninggåva till insamlingen Stella Maris :

SWISH 123 260 11 28.

BG 5494-4269
IBAN: SE52 6000 0000 0003 0455 2348 BIC: HANDSESS

Kristus Konungens Institut i Sverige
Pelargatan 13
SE-121 47 Johanneshov SWEDEN
Org. nr. 252004-9863

Stöd till Kristus Konungens Institut Internationellt

 
Kontonummer för prästseminariet i Gricigliano:
Instituto di Cristo Re Sommo Sacerdote
IT53Y0306909606100000160971
(Piazza Ferrari, Milano)
 
Kontonummer för Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta:
Opera Adoratrici del Cuore Regale di Gesu Cristo Re Sommo
IT95 L08736 38012 000000202320
(Via Gricigliano 45, 50065 Gricigliano Pontassieve)