NOVENA TILL S:T JOSEF

Novena till den helige Josef: 10-18 mars

Helige Josef, Jesu Kristi fosterfar och beskyddare!  Till dig lyfter jag mitt hjärta och mina händer för att be om din kraftfulla förbön. Jag ber dig att från Jesu Hjärta utverka den nåd och hjälp som är nödvändig för min andliga och timliga välfärd. Jag ber särskilt om nåden av en salig död och att få erhålla det som jag nu ber om. (nämn böneintentionen)  
Du det Inkarnerade Ordets beskyddare, jag förlitar mig på din mäktiga bön för mig vid Guds tron.  

V. O ärorike, helige Josef, genom den kärlek du frambär till Jesus Kristus och för Hans namns ära;  

R. Hör mina böner och utverka det jag så enträget ber om. 
Amen.