Bordsbön

Före måltiden:

Benedic, Domine, nos et haec tua dona quae de tua largitate sumus sumpturi, per Christum Dominum nostrum.
Amen.

(Välsigna oss, o Herre, och dessa dina gåvor som vi får ta emot från din rikedom, genom Kristus, vår Herre. Amen.)

Efter måltiden:

Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
Amen. 

(Vi tackar dig, allsmäktige Gud, för alla dina gåvor, du som lever och regerar för evigt. Må de själar som dött i tron genom Guds nåd, vila i frid. Amen.)