Litania till den helige Josef

Herre förbarma dig.
Kristus Förbarma dig.
Herre förbarma dig.
Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss.
Gud himmelske fader, förbarma dig över oss.
Guds son, världens frälsare, förbarma dig över oss.
Gud, Helige Ande, förbarma dig över oss.
Heliga treenighet, en Gud, förbarma dig över oss.
Heliga Maria, bed för oss.
Helige Josef, bed för oss.
Lysande son av David, bed för oss.
Ljuset av alla Patriarker, bed för oss.
Make till Guds Moder, bed för oss.
Kyska väktare av  jungfrun, bed för oss.
Fosterfader till Guds Son, bed för oss.
Kristi vaksamma försvarare, bed för oss.
Överhuvud för den heliga familjen, bed för oss.
Josef den mest rättvisa, bed för oss.
Josef den mest kyska, bed för oss.
Josef den mest kloka, bed för oss.
Josef den mest tappra, bed för oss.
Josef den mest lydige, bed för oss.
Josef den mest trogne, bed för oss.
Modell för allt tålamod, bed för oss.
Älskare av fattigdom, bed för oss.
Modell för alla arbetare, bed för oss.
Ära av hemmet, bed för oss.
Jungfruns väktare, bed för oss.
Familjens pelare, bed för oss.
Trösten för de drabbade, bed för oss.
De sjukas hopp, bed för oss.
De döendes beskyddare, bed för oss.
Alla demoners skräck, bed för oss.
Beskyddare av den heliga kyrkan, be för oss.
Guds lamm, som borttager världens synder skona oss Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder, var oss nådig Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder, förlåt oss Herre.

Han gjorde honom till herre över sitt hus,
Och härskaren över alla hans ägodelar.

Låt oss be.
O Gud, som i din obeskrivliga försyn valde den välsignade Josef till din heligaste moders make: utverka åt oss att medan vi vördar honom som vår beskyddare på jorden, gör oss värdiga att få honom som vår förespråkare i himlen,  du som lever och regerar från evighet till evighet.  Amen.