Novena till S:ta Gemma Galgani

Novena till S:ta Gemma Galgani, 2 – 10 april

Dag 1

O Gudomlige Herre, vi knäfaller ödmjukt inför Ditt oändliga majestät, och vi tillber Dig och tillägnar åt Din ära de hängivna böner som vi nu bär fram till Dig, som en akt av hängivenhet till Din tjänarinna, den heliga Gemma Galgani, vars förbön vi nu ber om.

Heliga Gemma, du medlidsamma jungfru, under ditt korta liv på jorden, gav du det vackraste exemplet på änglalik oskuld och serafisk kärlek och befanns värdig att bära märkena av vår Herres lidande på din kropp. Ha medlidande med oss som är så mycket i behov av Guds barmhärtighet, och utverka för oss genom dina förtjänster och din förbön, den speciella nådegåva som vi nu ber om (nämn böneintentionen)

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Be för oss, heliga Gemma, att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. O Gud, som formade Din tjänarinna, den heliga Gemma, att efterlikna din korsfäste Son, förläna oss genom hennes förbön det som vi ödmjukt ber om, och giv att vi genom din Sons lidande, död och uppståndelse, må vara förenade med Dig i all evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen

Dag 2

O Gudomlige Herre, vi knäfaller ödmjukt inför Ditt oändliga majestät, och vi tillber Dig och tillägnar åt Din ära de hängivna böner som vi nu bär fram till Dig, som en akt av hängivenhet till Din tjänarinna, den heliga Gemma Galgani, vars förbön vi nu ber om.

O heliga Gemma, Guds lamms trogna, värdiga jungfru. Du bevarade oskuld och jungfrulighet och gav världen ett lysande exempel på renhet och de mest upphöjda dygderna. Hav medlidande med oss från din höga plats i himlen, vi som litar på din förbön, då vi nu ivrigt ber om din hjälp. (nämn böneintention).

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Be för oss, heliga Gemma, att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. O Gud, som formade Din tjänarinna, den heliga Gemma, att efterlikna din korsfäste Son, förläna oss genom hennes förbön det som vi ödmjukt ber om, och giv att vi genom din Sons lidande, död och uppståndelse, må vara förenade med Dig i all evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen

Dag 3

O Gudomlige Herre, vi knäfaller ödmjukt inför Ditt oändliga majestät, och vi tillber Dig och tillägnar åt Din ära de hängivna böner som vi nu bär fram till Dig, som en akt av hängivenhet till Din tjänarinna, den heliga Gemma Galgani, vars förbön vi nu ber om.

O heliga Gemma, du kärleksfulla jungfru, med en brinnande kärlek till Jesus led du oerhört för syndarnas omvändelse. Genom din starka kärlek till Gud älskade du intensivt din nästa. Glöm oss inte, vi som ännu är här på jorden, och se med mildhet till oss som vädjar till dig med förtroendefullt hopp om att få motta denna ynnest som vi ber om, genom din kärleksfulla förbön (nämn böneintention).

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Be för oss, heliga Gemma, att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. O Gud, som formade Din tjänarinna, den heliga Gemma, att efterlikna din korsfäste Son, förläna oss genom hennes förbön det som vi ödmjukt ber om (nämn böneintention) och giv att vi genom din Sons lidande, död och uppståndelse, må vara förenade med Dig i all evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

Dag 4

O Gudomlige Herre, vi knäfaller ödmjukt inför Ditt oändliga majestät, och vi tillber Dig och tillägnar åt Din ära de hängivna böner som vi nu bär fram till Dig, som en akt av hängivenhet till Din tjänarinna, den heliga Gemma Galgani, vars förbön vi nu ber om.

Välsignade, heliga Gemma, du som genom Guds vilja förlorade båda dina föräldrar i ung ålder och som också led otaliga smärtor i både kropp och ande, lär oss att uppoffra och att lida av kärlek till Gud, så att vi må sona våra synder redan här på jorden och därmed bli mer värdiga den oändliga skatten att få förenas med Gud i himlen.

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Be för oss, heliga Gemma, att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. O Gud, som formade Din tjänarinna, den heliga Gemma, att efterlikna din korsfäste Son, förläna oss genom hennes förbön det som vi ödmjukt ber om (nämn böneintention) och giv att vi genom din Sons lidande, död och uppståndelse, må vara förenade med Dig i all evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

Dag 5

O Gudomlige Herre, vi knäfaller ödmjukt inför Ditt oändliga majestät, och vi tillber Dig och tillägnar åt Din ära de hängivna böner som vi nu bär fram till Dig, som en akt av hängivenhet till Din tjänarinna, den heliga Gemma Galgani, vars förbön vi nu ber om.

O ärorika, heliga Gemma, i åratal längtade du efter att få träda in i det vigda ordenslivet, men Gud ville något annat och uppenbarade efter många år att det inte skulle ske, vilket för dig innebar en sådan stor sorg och besvikelse. Men du accepterade detta stora offer och underkastade dig Guds vilja. Lär oss då, kära, heliga Gemma, att acceptera de uppoffringar och lidanden som Gud tillåter i våra liv, särskilt de som strider mycket mot vår egen vilja och våra önskningar.

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Be för oss, heliga Gemma, att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. O Gud, som formade Din tjänarinna, den heliga Gemma, att efterlikna din korsfäste Son, förläna oss genom hennes förbön det som vi ödmjukt ber om (nämn böneintention) och giv att vi genom din Sons lidande, död och uppståndelse, må vara förenade med Dig i all evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

Dag 6

O Gudomlige Herre, vi knäfaller ödmjukt inför Ditt oändliga majestät, och vi tillber Dig och tillägnar åt Din ära de hängivna böner som vi nu bär fram till Dig, som en akt av hängivenhet till Din tjänarinna, den heliga Gemma Galgani, vars förbön vi nu ber om.

Heliga Gemma, Kristi högt älskade skatt, vars hjärta stod i brand för Guds kärlek, lär oss att älska Gud av hela vårt hjärta, med alla våra sinnen och av hela vår själ och sätta Gud före allt annat,  så ”där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara.” (Matt 6:21)

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Be för oss, heliga Gemma, att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. O Gud, som formade Din tjänarinna, den heliga Gemma, att efterlikna din korsfäste Son, förläna oss genom hennes förbön det som vi ödmjukt ber om (nämn böneintention) och giv att vi genom din Sons lidande, död och uppståndelse, må vara förenade med Dig i all evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

Dag 7

O Gudomlige Herre, vi knäfaller ödmjukt inför Ditt oändliga majestät, och vi tillber Dig och tillägnar åt Din ära de hängivna böner som vi nu bär fram till Dig, som en akt av hängivenhet till Din tjänarinna, den heliga Gemma Galgani, vars förbön vi nu ber om.

O heliga Gemma, du saliga helgon av Jesu lidande. Som en sann offersjäl bad du ständigt för syndarnas omvändelse. Vi ber dig, utverka för oss, om Gud vill, det vi nu ber om (nämn böneintention), men ännu viktigare utverka för oss våra själars omvändelse och frälsning så att vi en dag må förenas med Jesus, Maria och med dig i evighet.

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Be för oss, heliga Gemma, att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. O Gud, som formade Din tjänarinna, den heliga Gemma, att efterlikna din korsfäste Son, förläna oss genom hennes förbön det som vi ödmjukt ber om och giv att vi genom din Sons lidande, död och uppståndelse, må vara förenade med Dig i all evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

Dag 8

O Gudomlige Herre, vi knäfaller ödmjukt inför Ditt oändliga majestät, och vi tillber Dig och tillägnar åt Din ära de hängivna böner som vi nu bär fram till Dig, som en akt av hängivenhet till Din tjänarinna, den heliga Gemma Galgani, vars förbön vi nu ber om.

O du innerligt, fromma heliga Gemma, som så många gånger fällde oräkneliga tårar över dina synder och ständigt försökte göra bot och gottgörelse för dem. Vi som är så benägna att skämma bort oss själva, alltid försöker tillfredsställa våra sinnen och ursäkta oss från botgöring, hjälp oss att förstå det oerhörda lidande som Jesus uthärdat för våra synder och all den smärta vi orsakat honom och att vi med Jesu lidande i åtanke, på din förbön, må erhålla sann botfärdighet och beslutsamhet att aldrig begå sådana synder igen.

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Be för oss, heliga Gemma, att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. O Gud, som formade Din tjänarinna, den heliga Gemma, att efterlikna din korsfäste Son, förläna oss genom hennes förbön det som vi ödmjukt ber om (nämn böneintention) och giv att vi genom din Sons lidande, död och uppståndelse, må vara förenade med Dig i all evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

Dag 9

O Gudomlige Herre, vi knäfaller ödmjukt inför Ditt oändliga majestät, och vi tillber Dig och tillägnar åt Din ära de hängivna böner som vi nu bär fram till Dig, som en akt av hängivenhet till Din tjänarinna, den heliga Gemma Galgani, vars förbön vi nu ber om.

O högt älskade, heliga Gemma, vi ber dig att vara vår beskyddarinna och speciella vän idag och för alltid. Bistå oss i våra dagliga, andliga och timliga behov och hjälp oss att lära känna, älska och tjäna Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Följ oss, tillsammans med vår skyddsängel, på vår livsväg och led oss kärleksfullt till himlen. Hjälp oss i vår dödsstund tillsammans med Jesus, Maria och Josef, vädjandes inför Gud Fader, då vi förtröstar på hans stora barmhärtighet, på Jesu lidande, att du för oss må utverka våra själars frälsning samt den nådegåva som vi nu ödmjukt ber om (nämn böneintention).

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Be för oss, heliga Gemma, att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. O Gud, som formade Din tjänarinna, den heliga Gemma, att efterlikna din korsfäste Son, förläna oss genom hennes förbön det som vi ödmjukt ber om och giv att vi genom din Sons lidande, död och uppståndelse, må vara förenade med Dig i all evighet, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.