Befrielsebön

Åkallande av den heliga treenigheten från Fr. Rippergers bok, Deliverance Prayers, sidan 15 (St.Patrick’s Breastplate Prayer reviderad)
————————————————————

Jag binder N. idag till en styrka i dygder, i åkallande av treenigheten. Jag tror på en treenighet, med bekännelse av en enhet i universums skapare.

Jag binder N. idag till dygden av Kristi födelse med hans dop,
I kraft av hans korsfästelse med hans gravläggning,
I kraft av hans uppståndelse med hans himmelsfärd.
I kraft av hans återvändande vid den yttersta domen.

Jag binder N. idag till dygden av Kerubernas ordning,
I änglarnas lydnad,
I ärkeänglarnas tjänst,
I hopp om uppståndelse för belöning,
I patriarkernas böner,
I apostlarna predikningar,
I biktfädernas tro,
I de heliga jungfrurnas oskuld,
I rättfärdiga människors gärningar.

Jag binder N. idag till himmelens dygder,
I solens ljus,
I snöns ljusstyrka,
I eldens prakt,
I blixtens hastighet,
I vindens snabbhet,
I havets djup,
I jordens stabilitet,
I stenens hårdhet.

Jag binder N. idag till Guds dygd att lotsa honom/henne,
Guds kraft att upprätthålla honom/henne,
Guds visdom att vägleda honom/henne,
Guds öga att se efter honom/henne,
Guds öra att höra honom/henne,
Guds ord att tala till honom/henne,
Guds hand för att vakta honom/henne,
Guds väg att ligga framför honom/henne,
Guds sköld för att skydda honom/henne,
Guds väktare för att säkra honom/henne,
Mot demonernas snaror,
Mot lasternas förförelse,
Mot naturliga begär,
Mot alla som önskar honom/henne illa
Långt bort och nära,
Ensamma eller i mängd.

Så jag har åberopat alla dessa dygder mellan N.
Mot varje grym, skoningslös kraft som kan komma
Mot hans/hennes kropp och hans/hennes själ,
Mot besvärjelser av falska profeter,
Mot svarta lagar av hedningar,
Mot falska lagar av kättare,
Mot avgudadyrkan,
Mot trollformler av häxor, smeder och ondskans präster,
Mot varje kunskap som orenar människors själar.

Kristus för att skydda N. idag,
Mot injektioner,
Mot förgiftning,
Mot brännskada,
Mot drunkning,
Mot dödsskada,
Tills en mängd av belöningar kommer till N!

Kristus med honom/henne,
Kristus före honom/henne,
Kristus i honom/henne,
Kristus under honom/henne,
Kristus över honom/henne,
Kristus på hans/hennes högra sida,
Kristus på hans/hennes vänstra sida,
Kristus i bredd,
Kristus i längd,
Kristus i höjd!

Kristus i hjärtat på alla som tänker på honom/henne,
Kristus i munnen på alla som talar till honom/henne,
Kristus i varje öga som ser honom/henne,
Kristus i varje öra som hör honom/henne,

Jag binder N. idag till en stark dygd, i åkallande av treenigheten. Jag tror på en treenighet, med bekännelse av en enhet, i universums skapare. Frälsningen är Herrens, frälsningen är Herrens, frälsningen är Kristus. Må din räddning, Herre, alltid vara med oss.

Amen.