Torsdagens mässa 26 maj 2022:

Kristi himmelsfärds dag

INTROITUS Viri Galilei, quid admiramini aspicientes in caelum?

Apg. 1:11  Ni män från Galileen, varför ser ni med häpnad upp mot himlen? Alleluia. Såsom ni har sett honom fara upp till himlen, på samma sätt skall han återkomma. Alleluia, alleluia, alleluia. – Ps. 46:2  Klappa i händerna, alla folk; jubla inför Gud med glädjefull röst. – Ära vare Fadern… – Ni män från Galileen…

KOLLEKTBÖN.

Gör i din nåd, o Gud, så att vi som tror att din enfödde Son, vår återlösare, på denna dag har farit upp till himlen, själva med våra hjärtan må vistas i himlen. Genom vår Herre…

EPISTEL (Apg. 1:1-11)

I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den heliga Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.” När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade. ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

GRADUALE Alleluia, alleluia. Ascendit Deus in jubilatione

Alleluia, alleluia. Ps. 46:6 Uppfaren är Gud under fröjderop, och Herren under basuners klang. Alleluia. Ps. 67:18-19 Herren är på Sinai i helgedomen; då han for upp i höjden förde han de fångna bort med sig. Alleluia.

EVANGELIUM (Mark. 16:14-20)

I den tiden uppenbarade sig Jesus för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på de sjuka, och de skall bli friska.” Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

OFFERTORIUM Ascendit Deus in jubilatione

Ps. 46:6 Uppfaren är Gud under fröjderop, och Herren under basuners klang. Alleluia.

STILLA BÖN.

Mottag, o Herre, de gåvor som vi frambär för att fira din sons ärorika himmelsfärd, och gör i din nåd så att vi befrias från närvarande faror och uppnår evigt liv. Genom samme vår Herre…

Prefation: För Kristi himmelsfärd

COMMUNIO Psallite Domino, qui ascendit super caelos caelorum ad Orientem, alleluia

Ps. 67:33-34 Lovsjung Herren, som har farit upp över himlarnas himmel mot öster. Alleluia.

SLUTBÖN.

Gör i din nåd så, allsmäktige och barmhärtige Gud, att det som vi under synligt sakrament mottagit, bär sin osynliga frukt i oss. Genom vår Herre…