Torsdagens mässa 18 juli 2024:

S:t Camillus de Lellis, bekännare

INTROITUS Majorem haec dilectionem nemo habet

Joh. 15:13 Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. – Ps. 40:2 Salig är den man som låter sig vårda om den fattige, honom skall Herren hjälpa på olyckans dag. – Ära vare Fadern… – Ingen har större…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som prydde den salige Camillus med en särskild kärlekens gåva till hjälp för de själar som kämpade i sin sista vånda, vi bönfaller dig genom hans förtjänster att du måtte utgjuta över oss din kärleks ande, så att vi i vår sista stund blir värdiga att övervinna den onde fienden och får erhålla den himmelska kronan. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Joh. 3:13-18)

Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är vi också skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning.

GRADUALE Os justi meditabitur sapientiam

Ps. 36:30, 31 Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är. Guds lag är i hans hjärta, och hans steg skall inte vackla. Alleluia, alleluia. Ps. 111:1 Välsignad är den man som fruktar Herren; han fröjdar sig övermåttan åt hans bud. Alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 15: 12-16)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre för tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.”

OFFERTORIUM In virtute tua, Domine, laetabitur justus

Ps. 20:23 I din styrka, o Herre, skall den rättfärdige glädja sig, och i din frälsning skall han fröjda sig övermåttan, ty du har skänkt honom hans hjärtas önskan.

STILLA BÖN.

Må detta obefläckade offer, med vilket vi förnyar vår Herre Jesu Kristi stora verk av oändlig kärlek, genom den salige Camillus förbön bli ett verksamt läkemedel mot all kroppslig och själslig svaghet, och vår tröst och vårt beskydd i dödskampens stund. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Infirmus fui, et vistitastis me

Matt. 25:36, 40 Jag var sjuk, och ni besökte mig. Amen, amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att du genom denna himmelska föda, vilken vi med from hängivenhet har mottagit då vi firar den salige Camillus, din bekännares högtid, i dödens stund då vi styrkts av dina sakrament och med alla våra synder förlåtna, låter oss förtjäna att i glädje bli upptagna i din nåds famn. Genom vår Herre…