Torsdagens mässa 6 oktober 2022:

S:t Bruno, bekännare

INTROITUS Os justi meditabitur sapientiam

Ps. 36:30-31  Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är; Guds lag är i hans hjärta. – Ps. 36:1  Harmas inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. – Ära vare Fadern… – Den rättfärdiges mun…

KOLLEKTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att vi må bli hjälpta av den helige Brunos, din bekännares förböner, så att vi, som så allvarligt har förorättat ditt majestät genom våra synder, må uppnå förlåtelse för våra överträdelser genom hans förtjänster och förböner. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 31:8-11)

Lycklig den man som visat sig fläckfri och inte gjort guldet till sin gud, som inte har satt sin lit till pengar, inte heller till skatter. Säg vem det är, så skall vi prisa honom, ty han har utfört storverk bland sitt folk. Vem är den fullkomlige som bestått detta prov? Må han bära huvudet högt. Vem har avstått från synd när han kunde synda, från att göra ont när han kunde göra det? Den mannens lycka blir bestående, och Kyrkans heliga skall prisa hans frikostighet.

GRADUALE Justus ut palma florebit, sicut cedrus Libani multiplicetur

Ps. 91:13, 14, 3  Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han, planterad i Herrens hus; för att förkunna din nåd om morgonen, och din sanning om natten. Alleluia, alleluia. Jak. 1:12 Salig den man som uthärdar frestelse, ty när han prövats, skall han skänkas livets krona. Alleluia.

EVANGELIUM ( Luk. 12:35-40)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är de om han finner dem vakande. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

OFFERTORIUM Veritatis mea, et misericordia mea cum ipso

Ps. 88:25  Min sanning och min nåd skall vara med honom, och i mitt namn skall hans horn bli upphöjt.

STILLA BÖN.

I åminnelse av dina heliga, o Herre, offrar vi åt dig detta lovets offer, genom vilket vi hoppas bli befriade från närvarande och kommande ont. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Beatus servus, quem, cum venerit dominus, invenient vigilantem

Matt. 24:46-47  Salig den tjänare, som Herren finner vakande när han kommer; Amen säger jag er: han skall sätta honom över allt han äger.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, allsmäktige Gud, att vi som nu har mottagit den himmelska födan därigenom må bli skyddade från all skada och fara, genom den helige Brunos, din bekännares förböner. Genom vår Herre…