Novena till S:t Frans Av Sales

Novena till S:t Frans Av Sales: 20 till 28 Januari

O helige Frans av Sales, som under ditt jordiska liv utmärkte dig i alla dygder, särskilt i kärleken till Gud och till nästan. Jag ber dig innerligt att ta mig under ditt omedelbara beskydd, och från Gud utverka min och alla andra syndares fullkomliga omvändelse, särskilt…(nämn den/de du vill be för).

Allsmäktige Gud Fader, lär mig att rikta mina ögon mot himlen, så att jag ädelmodigt kan kliva över varje hinder som kommer i min väg, och uppnå den grad av helighet som Du erbjuder mig i din barmhärtighet. Låt mig också få erhålla det som jag nu särskilt ber om. (nämn din böneintention)

Hjälp oss, o Herre, vi ber dig, genom förtjänsterna av den helige Frans av Sales, att det som vi genom våra egna ansträngningar inte kan få, kan uppnås genom hans förbön.

Låt oss bedja:
O Gud, som för själarnas frälsnings skull ville att den helige Frans av Sales skulle bli allt för alla män och kvinnor, gör i din nåd så att vi, hjälpta genom hans kärleks mildhet, vägledda av hans undervisning och delaktiga i hans förtjänster må uppnå den eviga glädjen, genom Kristus, vår Herre.  Amen.