Novena till S:ta Margareta Maria Alacoque

Novena till den heliga Margareta Maria Alacoque: 8 - 16 oktober (Festdag 17 oktober)

Heliga Margareta Maria, du som har fått del av de gudomliga skatterna i Jesu heliga Hjärta, vi ber dig, att utifrån detta dyrkansvärda Hjärta utverka den nåd vi så väl behöver. Vi ber dig om detta med fullt förtroende. Må Jesu gudomliga Hjärta skänka oss denna nåd genom din förbön, så att Han återigen må älskas och förhärligas genom dig.
Amen.

Be för oss, heliga Margareta Maria;
Att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja:
Herre Jesus Kristus, Du som underbart öppnade Ditt Hjärtas fördolda rikedomar för den heliga Margareta Maria: giv att vi, genom hennes förtjänst och genom vår efterlikning av henne, må älska Dig över allt annat, och att vi må värdigas en evig boning i samma heliga Hjärta; Du som lever och regerar från evighet till evighet. Amen.