NOVENA TILL S:T PIUS X

Novena till S:t Pius X: 25 Augusti - 2 september

Vördade påve av eukaristin, helige Pius X, som sökte “återställa allt i Kristus.” Skaffa mig en sann kärlek till Jesus så att jag kan leva enbart för Honom. Hjälp mig att få en stark iver och uppriktig vilja att sträva efter helighet och nyttja den heliga eukaristins rikedomar, vilka är offer och sakrament. Hjälp mig genom din kärlek till jungfru Maria, moder och drottning, att upptända mitt hjärta till en öm hängivenhet till Henne.

Som en välsignad förebild för alla präster, utverka åt oss heliga, hängivna präster, fler prästkallelser samt kallelser till ordenslivet.

Fördriv förvirring, hat och ångest. Gör våra hjärtan mer fridsälskande så att alla länder inordnar sig under Kristus Konungens styre. Amen.

S:t Pius X, be för mig.

(Nämn här din böneintention).