Texter & Böner

”Äkta viljestyrka, som är en effekt av den Gudomliga Nåden, uppnås genom ödmjuk, förtroendefull och uthållig bön.”

– Reginald Garrigou-Lagrange OP