Novena till S:t Frans Xavier

Den mirakulösa nådenovenan till den helige Frans Xavier
4 - 12 mars samt 24 november - 2 december

Novenans historia:
Denna novena, som börjar den 4:e mars och avslutas den 12:e, dagen för kanoniseringen av den helige Frans Xavier, har sitt ursprung från själva helgonet: I december 1633, låg fader Marcello Mastrilli, S.J. för döden i Neapel. Då uppenbarade sig den helige Frans Xavier för honom och bjöd honom att förnya det löfte att arbeta i Japan han hade avlagt förut. Sedan lovade han detta:

”Alla som dagligen ber om min hjälp under nio dagar i följd, från den 4:e till och med den 12:e mars, och på ett värdigt sätt biktar sig och tar emot den heliga kommunionen på en av de nio dagarna, kommer att erhålla mitt beskydd och kan med all förtröstan hoppas  att från Gud erhålla den nåd som de ber om för sina själars bästa och till Guds ära.”

Fader Marcello Mastrilli steg omedelbart upp botad. Så väl har S:t Frans Xavier hållit detta löfte att denna övning till hans ära blev allmänt känd som nådenovenan. 

Den har rekommenderats av bl. a. S:ta Térèse av Lisieux och S:t Pius X

Helige Frans Xavier, älskad och full av kärlek,
i förening med dig tillber jag vördnadsfullt Guds majestät;
och då jag gläder mig över alla de nådegåvor som Gud har skänkt dig under ditt liv, och över härlighetsgåvorna du erhållit efter döden, tackar jag Honom av hela mitt hjärta för detta;
jag bönfaller dig av hela mitt hjärta att Du för mig genom din verkningsfulla förbön vill utverka nåden av ett heligt liv och en lycklig död.
Dessutom, ber jag dig att för mig utverka . . .
(här nämner man den andliga eller timliga ynnest man ber om).
Men om det jag ber dig om inte skulle vara till Guds ära eller till större nytta för min själ, ber jag att du utverkar vad som är det bästa för båda dessa ändamål. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria och Ära vare Fadern

Om, av någon anledning, ovanstående bön inte kan bes, räcker det att fem gånger be
Fader vår, Hell dig Maria och Ära vare Fadern .