Dagens text

Veckans söndagsmässa 24 oktober 2021: tjugoandra söndagen efter Pingst

INTROITUS Si inquitates observavis, Domine

Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, vem kan bestå? Men hos dig är försoning, Israels Gud. Ur djupen ropar jag till dig, Herre; Herre, hör min röst.Ära vare Fadern… – Om du, Herre…

KOLLEKTBÖN.

Gud, vår tillflykt och styrka, var din Kyrka nära vid hennes fromma böner, du som är själv fromhetens upphov, och låt oss erhålla det som vi uthålligt ber om. Genom vår Herre…

EPISTEL (Fil. 1:6-11)

Bröder, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus. Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, att ni kan avgöra vad som är rätt och vara fläckfria Kristi dag, rika rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

GRADUALE Ecce, quam bonum est quam jucundum

Se hur gott och ljuvligt det är att bröder bor endräktigt tillsammans. Det är likt den dyrbara oljan huvudet, som flyter ned i skägget, ned i Arons skägg. Alleluia, alleluia. De som fruktar Herren hoppas honom; han är deras hjälpare och beskyddare. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 22:15-21)

I den tiden gick fariseerna och överlade om hur de skulle kunna fälla honom för något som han sade. De sände till honom sina lärjungar tillsammans med herodianerna som skulle säga:Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet?Jesus märkte deras ondska och frågade:Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Visa mig det mynt som man betalar skatt med.De räckte honom en denar, och han frågade:Vems bild och inskrift är detta?De svarade:Kejsarens. sade han till dem:Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.När de hörde detta blev de mycket förvånade. Och de lämnade honom och gick sin väg.

OFFERTORIUM Recordare mei, Domine

Tänk mig, Herre, du som har välde över all makt, och lägg de rätta orden i min mun, att mitt tal vinner behag inför furstens åsyn.

STILLA BÖN.

Giv oss, barmhärtighetens Gud, att detta frälsningens offer utan återvändo befria oss från våra egna synder och beskydda oss mot allt som kan skada oss. Genom vår Herre…

Prefation: För den Heliga Treenigheten

COMMUNIO Ego clamavi, quoniam exaudisti me

Jag ropar till dig, eftersom du bönhör mig, o Gud; böj ditt öra till mig och hör mina ord.

SLUTBÖN.

Vi har mottagit, o Herre, detta heliga mysteriums gåvor, och ber dig ödmjukt att vad du föreskrivit oss att göra till din åminnelse måtte tjäna oss till hjälp i vår svaghet. Du som lever och råder…