Dagens text

Dagens mässa 12 maj 2024: Söndagen efter Kristi Himmelsfärd

INTROITUS Exaudi, Domine, vocem meam

Ps. 26:7, 8, 9 Lyssna, Herre, till min röst med vilken jag ropar till dig. Alleluia. Till dig sade mitt hjärta: Jag har sökt ditt ansikte: till ditt ansikte, o Herre, längtar jag; vänd dig inte från mig. Alleluia. – Ps. 26:1 Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skall jag då frukta? – Ära vare Fadern… – Lyssna, Herre…

KOLLEKTBÖN.

Allsmäktige, evige Gud, utverka i oss att alltid bevara en vilja som är hängiven dig, och att tjäna ditt majestät med ett uppriktigt hjärta. Genom vår Herre…

Kommemoration för Kristi Himmelsfärd

Förunna oss i din nåd, allsmäktige Gud, att vi, som tror att din enfödde Son, vår återlösare, denna dag farit upp till himmelen, själva med våra hjärtan må vara däruppe. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Petr. 4:7-11)

Älskade, var kloka och vaksamma i bön. Men framför allt, bevara ständigt er kärlek till varandra; ty kärleken överskyler en mängd av synder. Var gästvänliga mot varandra utan knot. Tjäna varandra, var och en med den gåva han fått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar, så må hans tal vara i enlighet med Guds ord; om någon har en tjänst, så må han sköta den efter måttet av den kraft som Gud skänker, på det att Gud må förhärligas i allting, genom Jesus Kristus, vår Herre.

GRADUALE Alleluia, alleluia. Regnavit Dominus super omnes gentes

Alleluia, alleluia. Ps. 46:9 Herren härskar över alla folk; Gud sitter på sin heliga tron, alleluia. Joh. 14:18 Jag skall inte lämna er faderlösa; jag går bort och kommer tillbaka till er, och ert hjärta skall glädjas. Alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 15:26-27, 16:1-4)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår av Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig från början. Detta har jag talat till er för att ni inte skall komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud. Och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig. Men jag har sagt er detta, för att ni, när tiden är inne, skall komma ihåg att jag har sagt er det.”

OFFERTORIUM Ascendit Deus in jubilatione

Ps. 46:6 Gud har farit upp under jubel, Herren, under basuners ljud. Alleluia.

STILLA BÖN.

Herre, låt detta obesmittade offer rena oss, och från ovan skänka våra själar nådens livskraft. Genom vår Herre…

Kommemoration för Kristi Himmelsfärd

Mottag, o Herre, de gåvor som vi frambär för att fira din sons härliga himmelsfärd, och förunna oss i din nåd att bli befriade från närvarande faror och uppnå evigt liv. Genom vår Herre…

Prefation: För Kristi Himmelsfärd

COMMUNIO Pater, cum essem cum eis, ego servabam eos

Joh. 17:12-13, 15 Fader, då jag var med dem, bevarade jag dem, som du har givit mig. Alleluia. Men nu kommer jag till dig. Jag ber inte att du tar dem bort från denna värld, men att du bevarar dem från det onda. Alleluia, alleluia.

SLUTBÖN.

Uppfyllda av dessa heliga gåvor ber vi, o Herre, att du gör så att vi alltid må hålla fast vid vår tacksägelse. Genom vår Herre…

Kommemoration för Kristi Himmelsfärd

Skänk oss i din nåd, allsmäktige och barmhärtige Gud, att det som vi under synliga sakrament mottagit, må bära sin osynliga frukt i oss. Genom vår Herre…