Andlig kommunion, enligt S:t Alfons Liguori

Min Jesus, jag tror att Du verkligen är närvarande i altarets allra heligaste sakrament.
Jag älskar Dig framför allt annat och jag vill ta emot Dig i min själ. Eftersom jag för närvarande inte kan ta emot Dig sakramentalt, kom åtminstone andligt in i mitt hjärta.
Jag omfamnar Dig som om Du redan var där och förenar mig helt och hållet med Dig. Låt mig aldrig skiljas från Dig.
Amen