Dagens text

Lördagens mässa 25 november 2023: S:ta katarina av Alexandria, jungfru och martyr

INTROITUS Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum

Ps. 118:46-47  Jag talade om dina vittnesbörd inför kungar, och jag kom inte på skam; jag begrundade dina bud, vilka jag hade kära. – Ps. 118:1  Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vandrar efter Herrens lag. – Ära vare Fadern… – Jag talade…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som skänkte Moses lagens tavlor på berget Sinais topp, och även på ett underbart sätt placerade den heliga Katarinas, din jungfru och martyrs kropp där genom dina heliga änglar, vi bönfaller dig: giv, att vi genom hennes förtjänster och förböner får komma till det berget som är Kristus. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 51:1-8, 12)

Jag vill tacka dig, herre och konung, och lovsjunga dig, Gud, min räddare. Jag vill prisa ditt namn, ty du blev min beskyddare och hjälpare, du räddade mig från undergången, från fällan som förtalaren gillrade, från läpparna som spred ut lögner. Inför mina fienders angrepp kom du till min hjälp, och du räddade mig, rik som du är på barmhärtighet och ära, från käftar som var beredda att sluka mig, från händer som ville ta mitt liv, från alla de faror jag råkat i, från kvävande eld som omgav mig, ut ur lågor som jag inte hade tänt, ur djupet av dödsrikets innandömen, från orena tungor och lögnaktigt tal från en orättfärdig kung. Min själ skall prisa Herren intill döden, ty du, o Herre, vår Gud, befriar dem som tåligt väntar på dig, och du räddar dem ur fiendernas våld.

GRADUALE Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem

Ps. 44:8 Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja inför dina vänner. Alleluia, alleluia. Ps. 44:15, 16 Efter henne skall jungfrur föras in till konungen, hennes grannar skall föras in till dig i glädje och fröjd. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 25:1-13)

Vid den tiden gav Jesus lärjungarna denna liknelse: Himmelriket skall liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

OFFERTORIUM Afferentur regi virgines post eam

Ps. 44:15, 16  Efter henne skall jungfrur föras in till konungen, hennes grannar skall föras till dig i glädje och fröjd. De skall föras in i Herrens, Konungens tempel.

STILLA BÖN.

Tag emot, o Herre, de gåvor vi frambär åt dig på den heliga Katarinas, din jungfru och martyrs högtid, genom vilkens beskydd vi hoppas uppnå frälsning. Genom vår Herre…

Prefation: den allmänna prefationen

COMMUNIO Confundantur superbi, quia injusta iniquitatem

Ps. 188:78, 80  Låt de högmodiga komma på skam, ty de har gjort mig orätt, men jag vill begrunda dina befallningar och dina stadgar, så att jag inte kommer på skam.

SLUTBÖN.

Må de mysterier vi mottagit hjälpa oss, o Herre, och må vi alltid åtnjuta deras beskydd, genom den heliga Katarinas, din jungfru och martyrs förbön. Genom vår Herre…