Dagens text

Veckans lördagsmässa 15 maj 2021: S:t Jean-Baptiste de la Salle, bekännare

INTROITUS Os justi meditabitur sapientiam

Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är; Guds lag är i hans hjärta. Alleluia. Harmas inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. – Ära vare Fadern… – Den rättfärdiges mun…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som kallade den helige Jean Baptiste, din bekännare, att såväl undervisa de fattiga i den kristna tron som leda de unga på sanningens väg, och genom honom upprättade en ny familj inom din Kyrka, gör i din nåd så att vi får dela hans himmelska krona genom att visa brinnande iver för din ära och själarnas frälsning, allt efter hans förbön och förebild. Genom vår Herre…

EPISTEL (Jesu Syraks vishet 31:8-11)

Lycklig den man som visat sig fläckfri och inte gjort guldet till sin gud, som inte har satt sin lit till pengar, inte heller till skatter. Säg vem det är, så skall vi prisa honom, ty han har utfört storverk bland sitt folk. Vem är den fullkomlige som bestått detta prov? Må han bära huvudet högt. Vem har avstått från synd när han kunde synda, från att göra ont när han kunde göra det? Den mannens lycka blir bestående, och Kyrkans heliga skall prisa hans frikostighet.

GRADUALE Justus ut palma florebit, sicut cedrus Libani multiplicetur

Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han, planterad i Herrens hus; för att förkunna din nåd om morgonen, och din sanning om natten. Alleluia, alleluia. Salig den man som uthärdar frestelse, ty när han prövats, skall han skänkas livets krona. Alleluia.

Under Påsktiden ersätts Graduale med följande Alleluia:

Alleluia, alleluia. Herren älskade honom; med en rik klädsel ärade han honom och iförde honom en lysande skrud. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 18:1-5)

I den tiden trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

OFFERTORIUM Veritatis mea, et misericordia mea cum ipso

Min sanning och min nåd skall vara med honom, och i mitt namn skall hans horn bli upphöjt. [Alleluia.]

STILLA BÖN.

I åminnelse av dina heliga, o Herre, offrar vi åt dig detta lovets offer, genom vilket vi hoppas bli befriade från närvarande och kommande ont. Genom vår Herre…

Prefation: För kyrkoårstiden

COMMUNIO Beatus servus, quem, cum venerit dominus, invenient vigilantem

Salig den tjänare, som Herren finner vakande när han kommer; Amen säger jag er: han skall sätta honom över allt han äger. [Alleluia.]

SLUTBÖN.

Styrkta genom föda och dryck från himmelen, bönfaller vi dig ödmjukt, o Gud, att vi må beskyddas av förbönerna från honom vilkens åminnelse vi firat. Genom vår Herre…