Dagens text

Lördagens mässa 18 maj 2024: Pingstvigilian

INTROITUS Cum sanctificatus fuero in vobis

Hes. 36:23, 24, 25-26 När jag bevisar min helighet genom er, skall jag församla er från alla länder, och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena, och jag skall skänka er en ny ande, alleluia, alleluia. – Ps. 33:2 Jag vill lova Herren alltid, hans lovprisning skall ständigt vara i min mun. – Ära vare Fadern… – När jag bevisar…

KOLLEKTBÖN.

Vi bönfaller dig, allsmäktige Gud: låt din härlighets ljus skina bland oss, och gör så att skenet av ditt ljus, genom den Helige Andes upplysning, styrker hjärtana hos dem som återfötts genom din nåd. Genom vår Herre…

EPISTEL (Apg. 19:1-9)

I de dagarna, medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, och han frågade dem: ”Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?” De svarade honom: ”Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten.” Då frågade han: ”Vilket dop blev ni döpta med?” De svarade: ”Med Johannes dop.” Paulus svarade: ”Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus.” När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring tolv män. Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike.

ALLELUIA Confitemini Domino quoniam bonus

Alleluia. Ps. 106:1 Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.

TRACTUS Laudate Dominum, omnes gentes

Ps. 116:1-2 Lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet.

EVANGELIUM (Joh. 14:15-21)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

OFFERTORIUM Emitte Spiritum tuum et creabuntur

Ps. 103:30, 31 Sänd ut din Ande, och de skall bli skapade, och du skall förnya jordens ansikte. Må Herrens ära förbli i evighet, alleluia.

STILLA BÖN.

O Herre, vi bönfaller dig: helga dessa gåvor som vi frambär åt dig, och rena våra hjärtan genom den helige Andes ljus. Genom vår Herre…

Prefation: för Pingsten

COMMUNIO Ultimo festivitatis die dicebat Jesus

Joh. 7:37-39 På den sista dagen, den största i högtiden sade Jesus: Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom, alleluia.

SLUTBÖN.

Må ingjutandet av de helige Ande rena våra hjärtan, o Herre, och göra dem fruktbärande genom att invärtes bestänkas av hans dagg. Genom vår Herre…