Mässtider

Offentliga gudstjänster firas fr.o.m. den 1 juli, i enlighet med Stockholms Katolska Stifts uppdaterade direktiv per den 28 juni 2021. 


Måndag den 2 augusti 
S:t Alfons Liguori, biskop, bekännare och kyrkolärare 
Mässa kl. 09:00

Tisdag den 3 augusti 
Feria 
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan 

Onsdag den 4 augusti 
S:t Dominikus, bekännare 
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 5 augusti 
Vår Fru av snön. (Invigningsfest för Santa Maria Maggiore) 
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan 

Fredag den 6 augusti 
Kristi förklaring 
Första fredagen i månaden 
 Mässa kl. 17:00
OBS! Idag börjar novenan inför Marie Himmelsfärd
(Se aktuell novena)

Lördag den 7 augusti 
S:t Gaetano av Thiene, bekännare
OBS! Första lördagen i månaden
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: tillbedjan 

Söndag den 8 augusti 
Elfte söndagen efter pingst 
Sjungen mässa kl. 09:30