Mässtider

Måndag den 26 februari 
Feria
Mässa kl. 09:00

Tisdag den 27 februari 
Feria 
Mässa kl, 18:00
Efter mässan: tillbedjan 

Onsdag den 28 februari 
Feria
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 29 februari 
Feria
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 1 mars
Första fredagen i månaden
Korsvägsandakt kl. 17:00
Mässa kl. 17:40

Lördag den 2 mars 
Första lördagen i månaden
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria de kristnas hjälp-välsignelse samt tillbedjan 

Söndag den 3 mars 
Tredje söndagen i fastan
Sjungen mässa kl. 09:30