Mässtider

Offentliga gudstjänster firas fr.o.m. den 29 september, i enlighet med Stockholms Katolska Stifts uppdaterade direktiv per den 28 september  2021. 


Måndag den 25 oktober 
Feria
Mässa kl. 09:00

Tisdag den 26 oktober
Feria
Mässa kl. 18:00
Efter mässan, tillbedjan och rosenkrans 

Onsdag den 27 oktober 
Feria
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 28 oktober 
S:t Simon och Judas Taddeus, apostlar
Mässa kl. 18:00
Efter mässan, tillbedjan och rosenkrans

Fredag den 29 oktober
Feria
Mässa kl. 17:00

Lördag den 30 oktober
Feria
Votivmässa till Jungfru
Mässa kl 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse

Söndag den 31 oktober 
Kristus Konungen
Patronatsfest för Kristus Konungens Institut
Sjungen mässa kl. 09:30
OBS! Möjlighet till fullständig avlat, enligt de vanliga villkoren