Mässtider

Offentliga gudstjänster firas från och med den 9 februari, i enlighet med Stockholms Katolska Stifts uppdaterade direktiv.

Måndag den 3 oktober 
S:ta Thérèse av Jesusbarnet, jungfru och kyrkolärare 
OBS! Mässa kl. 18:00

 Tisdag den 4 oktober 
S:t Franciskus av Assisi, bekännare 
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan 

Onsdag den 5 oktober 
Feria 
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 6 oktober 
S:t Bruno, bekännare 
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 7 oktober 
S:ta Birgitta, änka
Första fredagen i månaden 
Mässa kl. 17:00

Lördag den 8 oktober  
Vår Fru av Rosenkransen 
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, rosenkrans och tillbedjan

Söndag den 9 oktober 
Artonde söndagen efter pingst
Mässa kl. 09:30