Mässtider

Måndag den 5 juni
S:t Bonifatius, biskop och martyr 
Mässa kl. 09:00

Tisdag den 6 juni
S:t Norbert, biskop och bekännare
OBS! Ingen mässa

Onsdag den 7 juni
Feria
OBS! Ingen mässa

Torsdag den 8 juni
CORPUS CHRISTI
Mässa kl. 18:00
Efter mässan tillbedjan

Fredag den 9 juni
Feria
Mässa kl. 17:00

Lördag den 10 juni
S:ta Margareta av Skottland, drottning och änka
Tillbedjan kl. 10:00
Sjungen mässa kl 11:00
(Första kommunion)

Söndag den 11 juni
Andra söndagen efter pingst
Sjungen mässa kl. 09:30