Mässtider

Måndag den 18 september 
S:t Giuseppe Cupertino, bekännare
Mässa kl. 09:00

Tisdag den 19 september 
S:t Januarius, biskop och martyr samt de sju följeslagarna, martyrer
M
ässa kl. 18:00
Efter mässan: Tillbedjan 

Onsdag den 20 september 
Kvatemberonsdag i september 
Mässa kl. 07:30
OBS! Idag börjar novenan till S:t Mikael, ärkeängeln

Torsdag 21 september 
S:t Matteus, apostel
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: Tillbedjan 

Fredag den 22 september 
Kvatemberfredag i september 
Mässa kl. 17:00

Lördag den 23 september 
Kvatemberlördag i september 
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse och tillbedjan 

Söndag den 24 september 
Sjuttonde söndagen efter pingst
Sjungen mässa kl. 09:30
OBS! Idag börjar novenan till S:ta Thérèse av Jesusbarnet