Bön för de kristtrogna som vilar på kyrkogården.

O Gud, Du som barmhärtigt låter de troendes själar vila i frid, förläna nådigt Dina tjänare och tjänarinnor, som avlidit i den sanna tron och vilkas jordiska kvarlevor här på kyrkogården väntar på uppståndelsens dag, förlåtelse för deras synder, vederkvickelse, fridens boning och det eviga ljusets härlighet, genom Kristus vår Herre.
Amen.

V. Requiem aeternam dona eis Domine.
R. Et lux perpetua luceat eis.
V. Requiescant in pace.
R. Amen.