Dagens text

Måndagens mässa 13 maj 2024: S:t Robert Bellarmin, biskop, bekännare och kyrkolärare

INTROITUS In medio Ecclesiae aperuit os ejus

Syr. 15:5 I Kyrkans mitt upplät Herren hans mun och fyllde honom med vishetens och förståndets ande, han iförde honom härlighetens klädnad. Han krönte honom med glädje och fröjd, alleluia, alleluia. – Ps. 91:2 Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste. – Ära vare Fadern… – I Kyrkans mitt…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som prydde den helige Robert, din biskop och lärare, med underbar visdom och kraft för att kunna avslöja villolärornas bedrägeri och försvara den apostoliska stolens rättigheter; giv, att kärleken till sanningen må öka i oss och att de vilseledda själarna genom hans förtjänster och förböner återvänder till Kyrkans enhet. Genom vår Herre…

EPISTEL (Vish. 7:7-14)

Jag önskade, och förstånd gavs mig, och jag bad, och vishetens ande kom till mig. Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne. Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt, ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand och silver räknas som smuts på marken. Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet och ville hellre äga henne än dagens ljus, ty skenet från henne slocknar aldrig. Men med henne kom också allt annat gott till mig; det låg omätlig rikedom i hennes händer. Jag gladdes åt alla dessa ting, ty visheten härskar över dem, men jag visste ännu inte att hon också är deras moder. Det jag lärde mig utan baktankar lär jag ut utan missunnsamhet. Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv, ty den är en outtömlig skattkammare för människorna. De som utnyttjar den vinner Guds vänskap, fostrans gåvor öppnar vägen till honom.

Alleluia, alleluia. Qui docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti

Alleluia, alleluia. Dan. 12:3 De lärda skall då lysa som som himlafästet lyser, alleluia, och de som har fört de många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och evinnerligen. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 5:13-19)

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, innan allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.”

OFFERTORIUM. Mihi autem adhaerere Deo bonum est

Ps. 72:28 Jag har min glädje i att hålla mig intill Gud, och sätta mitt hopp till honom, för att förkunna hans gärningar i dottern Sions portar. Alleluia.

STILLA BÖN.

O Herre, vi frambär denna offergåva åt dig såsom en väldoft; giv att vi, genom att lära av den helige Roberts undervisning och föredöme, med större hjärtan må vandra dina buds vägar. Genom vår Herre…

Prefation: För kyrkoårstiden

COMMUNIO Vos estis lux mundi

Matt. 5:14, 16 Ni är världens ljus, låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Alleluia.

SLUTBÖN.

O Herre, vår Gud, må de sakrament som vi här mottagit upptända oss med den kärleks eld som med så stor iver förtärde den helige Robert, och ständigt lät honom utge sig själv för din Kyrka. Genom vår Herre…