Dagens text

Måndagens mässa 3 oktober 2022: S:ta Thérèse av Jesusbarnet, jungfru

INTROITUS Veni de Libano, sponsa mea

Höga v. 4:8-9  Kom med mig från Libanon, min brud, kom med mig från Libanon. Du har sårat mitt hjärta, min syster, min brud; du har sårat mitt hjärta. – Ps. 112:1  Prisa Herren, ni barn, prisa Herrens namn. – Ära vare Fadern… – Kom med mig…

KOLLEKTBÖN.

Herre, du som har sagt: Om ni inte omvänder er och blir som barn, skall ni inte komma in i himmelriket; vi ber dig, att du må låta oss så följa din heliga jungfru Thérèses väg i hjärtats ödmjukhet och enkelhet, att vi får bli delaktiga av den eviga lönen. Genom vår Herre…

EPISTEL (Jes. 66:12-14)

Så säger Herren: Se, jag vill låta frid komma över henne som en ström och folkens rikedomar som en översvämmande flod, och ni skall så få dia, ni skall bli burna på armen, och skall få sitta i knäet och bli smekta. Som en moder smeker sitt barn, så skall jag trösta er, ja, i Jerusalem skall ni få tröst. Och era hjärtan skall glädja sig, när ni får se detta, och benen i era kroppar skall ha livskraft, som spirande gräs. Och man skall erfara att Herrens hand är med hans tjänare.

GRADUALE Confitebor tibi, Pater, Domine coeli et terrae

Matt. 11:25  Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ps. 70:5  Herre, du är mitt hopp från min ungdoms dagar. Alleluia, alleluia. Syr. 39.17-19  Grönska som rosenbusken vid bäcken, sprid vällukt som Libanon. Blomma, ni blommor som liljan och sprid vällukt och utveckla er i yppig prakt; sjung en lovsång och prisa Herren för alla hans verk. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt: 18:1-4)

I den tiden kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.”

OFFERTORIUM Magnificat anima mea Dominum

Luk. 1:46-49  Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Stora ting har den mäktige gjort med mig.

STILLA BÖN.

Vi ber dig, o Herre: se i nåd till vårt offer, på din heliga jungfru Thérèses förbön, och tag emot det för hennes förtjänsters skull, till vilkens ära vi högtidligt frambär det.

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Circumduxit eam, et docuit

5 Mos. 32:10-12  Han förde henne på sina vägar och undervisade henne, han värnade om henne som sin ögonsten. Liksom en örn bredde han ut sina vingar och tog henne och bar henne på sina fjädrar. Endast Herren var hennes ledare.

SLUTBÖN.

O Herre, må detta himmelska sakrament upptända i oss den kärlekens eld, med vilken din heliga jungfru Thérèse framburit sig för människorna såsom ett kärlekens offer. Genom vår Herre…