Dagens text

Måndagens mässa 23 maj 2022: Votivmässan till den heliga Treenigheten

INTROITUS Benedicta sit sancta Trinitas

Tob. 12:6  Välsignad vare den heliga Treenigheten i sin odelbara helhet! Låt oss prisa den; ty den har gjort barmhärtighet med oss. – Ps. 8:1  Herre, vår Herre, hur underbart är inte ditt namn på hela jorden. – Ära vare Fadern… – Välsignad vare…

KOLLEKTBÖN.

Allsmäktige, evige Gud, du som förlänat dina tjänare att i den sanna trons bekännelse få kännedom om den eviga Trefaldighetens härlighet och i majestätets makt tillbedja dess enhet, vi ber dig, låt oss genom ståndaktighet i samma tro alltid vara tryggade mot all ont. Genom vår Herre…

EPISTEL (2 Kor. 13:11-13)

Gläd er nu, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga och håll fred, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla.

GRADUALE Benedictus es, Domine, qui intueris abyssos

Dan. 3:55-56  Välsignad är du, Herre, som skådar ner över avgrunder och tronar över keruber. Välsignad är du, Herre, i himlavalvet och värd pris i evighet. Alleluia, alleluia. Dan. 3:52 Välsignad är du, Herre, våra fäders Gud, och lovvärd i evighet, alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 15:26-27, 16:1-4)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.

OFFERTORIUM Benedictus sit Deus Pater

Tob. 12:6 Välsignad vare Gud Fadern och Guds enfödde Son och den Helige Ande; ty han har gjort barmhärtighet med oss.

STILLA BÖN.

Vi ber dig, Herre, vår Gud, helga genom vår åkallan av ditt heliga namn denna offergåva, och gör oss själva därigenom till ett evigt offer åt dig. Genom vår Herre…

Prefation: För den Heliga Treenigheten

COMMUNIO Benedicimus Deum coeli

Tob. 12:6  Vi lovsjunger himmelens Herre och prisar honom inför allt levande, ty han har handlat med oss efter sin barmhärtighet.

SLUTBÖN.

Låt, Herre vår Gud, mottagandet av detta sakrament och bekännandet av den eviga och heliga Treenigheten och dess odelbara enhet leda oss till kroppens och själens välfärd. Genom vår Herre…