Dagens text

Måndagens mässa 27 november 2023: Vår Fru av den mirakulösa medaljen

INTROITUS Erat quasi signum in manu tua

2 Mos. 13:9  Det skall vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsetecken på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Ps. 104:1 –  Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. – Ära vare Fadern… – Det skall vara…

KOLLEKTBÖN.

O Herre Jesus Kristus, du vars vilja det var att den heliga jungfrun Maria, din Moder som från sin avlelse var född utan synd, skulle förhärligas genom oräkneliga mirakler; giv, att vi som aldrig upphör att bönfalla om hennes beskydd, till slut må uppnå den eviga glädjen. Du som lever och råder…

EPISTEL (Upp. 12:1-5, 14-16)

Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen. Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.

GRADUALE Mementote mirabilium ejus

Ps. 104:5, 27 Tänk på de underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar. De gjorde hans tecken ibland dem, och under i landet. Alleluia, alleluia. Ps. 18:7 Vid himmelens ända är det som han träder upp, och inget är dolt för hans hetta. Alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 2:1-11)

I den tiden var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han än säger till er.” Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten.” Och de fyllde dem ända upp till brädden. Sedan sade han till dem: ”Ös nu upp och bär in till värden.” Värden smakade på vattnet, som nu blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sade: ”Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.” Detta var det första tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

OFFERTORIUM Dixit Jesus discipulo: Ecce mater tua

Joh. 19:27 Jesus sade till lärjungen: ”Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.

STILLA BÖN.

O Herre Gud, må du, rörd av den heliga jungfrun Marias vädjan och som svar till henne, på vars förbön Jesus Kristus, din Son, utförde sitt första mirakel, värdigas förläna denne din Sons kropps och blods sakrament åt oss, så att vi med rena hjärtan förtjänar att få sitta ned till evighetens förblivande festmåltid. Genom samme vår Herre…

Prefation: För den heliga jungfrun Maria

COMMUNIO Innova signa et immuta mirabilia

Syr. 36:6, 7, 10 Gör nya tecken, låt under åter hända, vinn ära åt din hand, åt din starka arm. Låt dagen komma snart, minns vad du har beslutat, låt dina storverk bli förkunnade.

SLUTBÖN.

O Herre Gud allsmäktig, vars vilja det är att allting skall skänkas åt oss genom den Obefläckade Modern till din Son, giv, att vi genom hennes mäktiga beskydd kan undfly denna tidens alla faror, och slutligen uppnå det eviga livet. Genom vår Herre…