Litania till Marias obefläckade hjärta

Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, hör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud, himmelske Fader: Förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare: Förbarma dig över oss.
Gud, Helige Ande: Förbarma dig över oss.
Heliga Treenighet, en ende Gud: Förbarma dig över oss.

Marie obefläckade hjärta: Bed för oss
Marie obefläckade hjärta, danat efter Guds hjärta
Marie obefläckade hjärta, förenat med Jesu hjärta
Marie obefläckade hjärta, den Helige Andes kärl
Marie obefläckade hjärta, Treenighetens tabernakel
Marie obefläckade hjärta, Ordets hem
Marie obefläckade hjärta, bevarat rent i din tillblivelse
Marie obefläckade hjärta, överflödat av nåd
Marie obefläckade hjärta, välsignat bland alla hjärtan
Marie obefläckade hjärta, härlighetens tron
Marie obefläckade hjärta, avgrund av ödmjukhet
Marie obefläckade hjärta, kärlekens offer
Marie obefläckade hjärta, spikat vid korset
Marie obefläckade hjärta, de bedrövades tröst
Marie obefläckade hjärta, syndarnas tillflykt
Marie obefläckade hjärta, de döendes hopp
Marie obefläckade hjärta, nådens hemvist

Guds Lamm, som borttager världens synder: Förskona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder: Bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder: Förbarma dig över oss, o Herre
Kristus, hör oss. Kristus, bönhör oss.
Herre, ha förbarmande över oss. Kristus, ha förbarmande över oss.
Herre, ha förbarmande över oss.

Obefläckade Maria, mild och ödmjuk av hjärtat:
Dana våra hjärtan efter Jesu hjärta.

Låt oss bedja:
Barmhärtige Gud, som för syndarnas frälsnings skull och som en tillflykt för de eländiga har gjort Marie obefläckade hjärta lika fullt av ömhet och förbarmande som Jesu hjärta, gör så att vi, som vördar hennes ljuva och kärleksfulla hjärta, genom hennes förtjänster och förböner för alltid må få leva i gemenskap med Moderns och Sonens hjärtan, genom samme Kristus, vår Herre. Amen.