Novena: Helige Antonius av padua

NOVENA HELIGE ANTONIUS AV PADUA​: 4 till 12 Juni

Helige Antonius, du ’Miraklernas Helgon’, om dig skriver den Helige Bonaventura: ”Om du söker efter underverk, kommer olyckorna att fly tillsammans med allt som är fel, sjukdomar, ja, till och med döden och den Onde. Stormarna ska upphöra, kedjorna falla och var och en ska återfinna det han har förlorat. Unga och gamla ska få tröst i smärtan. Olyckorna kommer att vara långt borta, misären försvinna. Må var och en be och så få erfara att helgonet beskyddar. Det kan de som bor i Padua vittna om.”

Helige Antonius, låt mig få erfara att detta är sant!

Jag kommer för att be dig hålla mig nära ditt medlidsamma hjärta, precis som du håller Jesusbarnet. Förbarma dig över mig i mina bekymmer.

Visa dig som den du verkligen är: en fader och en broder som kan hjälpa för att du är så nära Jesu Hjärta.

(Nämn böneintention.)

För din kärleks skull till den Gudomlige Frälsaren, be för mig.

För din kärleks skull till Maria, vår Himmelska Moder, be för mig.
Amen.