Onsdagens mässa 5 oktober 2022: S:t Placidus och hans följeslagare, martyrer

INTROITUS Salus autem justorum a Domino

Ps. 36:39 Till de rättfärdiga kommer frälsning från Herren, han är deras värn i nödens tid. – Ps. 36:1 Harmas inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. – Ära vare Fadern… – Till de rättfärdiga…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som skänker oss nåden att få fira dina heliga martyrer Placidus och hans följeslagares himmelska födelsedag; giv att vi får dela den himmelska glädjen med dem. Genom vår Herre…

EPISTEL (Hebr. 10:32-38)

Bröder, kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en mycket hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med den som handlade så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ”ännu en kort tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva av tro.”

GRADUALE Clamaverunt justi, et Dominus exaudivit eos

Ps. 33:18-19 När de rättfärdiga ropar, då hör Herren och räddar dem ur deras nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta, och frälser den som har en bedrövad ande. Alleluia, alleluia. Dig lovprisar martyrernas vitklädda här. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 12:1-8) 

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet! Ingenting är dolt som inte skall bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte skall bli känt. Därför skall allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset, och vad ni har viskat i örat inne i kammaren skall ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två ören? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på era huvuden är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar.”

OFFERTORIUM Justorum animae in manu Dei sunt

Vish. 3:1, 2, 3 De rättfärdigas själar är i Guds hand, och illviljans plågor skall inte komma dem vid; i den dåraktiges ögon ser de ut att dö, men de har frid. Alleluia.

STILLA BÖN.

Vi frambär detta lovets offer till dig, o Herre, må det vara dig till behag, till dina heligas ära och genom din nåd bringa oss frälsning. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine

Matt. 10:27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: giv, att vi på dina heliga martyrer Placidus och hans följeslagares förböner med ett rent hjärta må ta emot det som vi anammat på våra läppar. Genom vår Herre…