Onsdagens mässa 25 maj 2022: Vigilian för Kristi himmelsfärd

INTROITUS Vocem jucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia

Jes. 48:20  Förkunna glädjens budskap, och låt det höras, alleluia. Förkunna till jordens yttersta gränser: Herren har befriat sitt folk, alleluia, alleluia. – Ps. 65:1, 2  Hela jorden må fröjdas i Gud, sjung lovsång till hans namn, prisa hans härlighet. – Ära vare Fadern… – Förkunna glädjens budskap…

KOLLEKTBÖN.

Gud, du från vilken allt gott utgår, vi ber dig ödmjukt att du må göra så att vi under din ingivelse tänker vad som är rätt, och under din ledning handlar därefter. Genom vår Herre…

EPISTEL (Ef. 4:7-13)

Åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord ”han steg upp” vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst till att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

Alleluia, alleluia. Surrexit Christus, et illuxit nobis

Alleluia, alleuia. Joh. 16:28 Kristus har uppstått, och har sänt sitt ljus över oss, vilka han har återlöst med sitt blod. Alleluia. Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern, alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 17:1-11)

I den tiden såg Jesus upp mot himlen och bad: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig.”

OFFERTORIUM Benedicite, gentes, Dominum, Deum nostrum

Ps. 65:8-9, 65:20 Ni folk, prisa Herren, vår Gud, och lyssna till ljudet av lovsången till honom, han som har gett liv åt min själ och inte låter mina fötter slinta. Välsignad vare Herren, som inte har förkastat min bön och inte vänt sin barmhärtighet från mig. Alleluia.

STILLA BÖN.

Mottag, o Herre, de troendes böner tillsammans med de framburna offergåvorna, så att vi genom den fromma andaktens handlingar må vandra till den himmelska härligheten. Genom vår Herre…

Prefation: för Påsken

COMMUNIO Cantate Domino, alleluia

Ps. 25:9, 2 Sjung för Herren, alleluia; sjung för Herren och prisa hans namn. Förkunna från dag till dag hans frälsning. Alleluia.

SLUTBÖN.

Förunna oss, o Herre, vilka du har mättat med kraften från ditt himmelska bord, både att eftersträva det som är rätt, och att vinna det vi eftersträvar. Genom vår Herre…