Dagens mässa 17 april 2024: S:t Anicetus, påve och martyr

INTROITUS Si diligis me, Simon Petre

Joh. 21.15-17 Om du älskar mig, Simon Petrus, för mina lamm på bete, var en herde för mina får. (Under Påsktiden: Alleluia, alleluia) Ps. 29:2 Jag vill upphöja dig, o Herre, för du har upprätthållit mig, och inte låtit mina fiender glädja sig över mig. – Ära vare Fadern… – Om du älskar mig…

KOLLEKTBÖN.

O evige Herde, se i nåd till din hjord, vilken vi bönfaller dig att alltid vaka över och bevara genom den helige Anicetus, din påve och martyr som du utvalde till att vara överherde för hela din Kyrka. Genom vår Herre…

EPISTEL (1 Petr. 5:1-4, 10-11)

Mina älskade, jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för Guds hjord som finns kvar hos er och vakta över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten och herraväldet i evighet, amen.

GRADUALE Exaltent eum in Ecclesia plebis

Ps. 106:32, 31 De må upphöja honom i folkets kyrka, och lova honom där de äldste sitter. De må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn. Alleluia, alleluia. Matt. 16:18 Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka. Alleluia.

Efter Septuagesima ersätts alleuia med följande Tractus: Annuntiavi justitiam tuam in Ecclesia magna

Ps. 39:10-11 Jag har förkunnat din rättfärdighet i hela Kyrkan, du, Herre, vet att jag inte tillsluter mina läppar. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, om din trohet och din frälsning talar jag. Jag har inte förtigit din nåd och din sanning inför den stora församlingen.

Under Påsktiden ersätts Graduale med följande: Alleluia, alleluia. Matt. 16:18 – Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka. Alleluia. Ps. 44:17, 18 – Du skall sätta dem till furstar över hela jorden, och de skall minnas ditt namn, o Herre. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 16:13-19)

I den tiden då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

OFFERTORIUM Ecce dedi verba mea in ore tuo

Jer. 1:9-10 Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. (Under Påsktiden: Alleluia)

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre, att du i din kärleksfulla godhet må röras av vår offergåvas frambärande och upplysa din Kyrka; att din hjord må blomstra överallt, och att dess herdar under din ledning må vara till behag för dig. Genom vår Herre…

Prefation: För Apostlarna

COMMUNIO Tu es Petrus, et super hanc petram aedeficabo Ecclesiam meam

Matt. 16:18 Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min Kyrka. (Under Påsktiden: Alleluia)

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig o Herre, efter att din Kyrka blivit mättad av den heliga måltiden: härska i din mildhet över henne, så att hon genom ditt mäktiga styre får åtnjuta än större frihet, och alltid får förbli oberoende i utövandet av sin tro. Genom vår Herre…

Apr-20
Feria