Onsdagens mässa 1 februari 2023: S:t Ignatius av Antiokia, biskop och martyr

INTROITUS Mihi autem absit gloriare nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi

Gal. 6:14  För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. – Ps. 131:1  O Herre, kom ihåg David och all hans ödmjukhet. – Ära vare Fadern… – För min del…

KOLLEKTBÖN.

Se till vår svaghet, allsmäktige Gud, och då bördan av våra missgärningar tynger oss, låt de ärorika förbönerna av din helige martyr och biskop Ignatius beskydda oss. Genom vår Herre…

EPISTEL (Rom. 8:35-39)

Bröder, vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelser eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som är nu eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

GRADUALE Ecce sacerdos magnus

Syr. 44:16, 20  Se, en stor präst som i sina dagar behagade Gud och befanns vara rättfärdig. Det fanns inte hans like, som så höll den Högstes lag. Alleluia, alleluia. Gal. 2:19-20  Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Allleuia.

Efter Septuagesima ersätts alleluia med följande

TRACTUS Desiderium animae ejus tribuiste ei

Ps. 20:3-4  Du har uppfyllt hans hjärtas önskan, och har inte nekat honom hans läppars vilja. Ty du har beskyddat honom med ljuvlig välsignelse. Du har satt på hans huvud en krona av ädla stenar

EVANGELIUM (Joh. 12:24-26)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall min Fader ära honom.

OFFERTORIUM Gloria et honore coronasti eum

Ps. 8:6-7  Du har krönt honom med ära och härlighet, du satte honom till herre över dina händers verk, o Herre.

STILLA BÖN.

O Herre, tag genom den helige Ignatius, din martyr och biskops förtjänster, nådigt emot de offergåvor som är helgade åt dig, så att de för oss blir en ständig källa till styrka. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Frumentum Christi sum

Jag är Kristi utsäde, låt mig malas mellan vilddjurens tänder, så att jag blir ett rent bröd.

SLUTBÖN.

Styrkta av deltagandet av de heliga gåvorna bönfaller vi dig, o Herre, vår Gud, att vi genom förbönerna av den helige Ignatius, din martyr och biskop må erfara verkningarna av det som vi firat. Genom vår Herre…