Dagens mässa 31 maj 2023: Kvatemberonsdagen i pingstoktaven

INTROITUS Deus, dum egredereris coram populo tuo

Ps. 67:8, 9  Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, och beredde väg för dem och var mitt ibland dem, då bävade jorden, då utgjöt himmelen sina flöden, alleluia, alleluia. – Ps. 67:2  Må Gud stå upp, och hans fiender skall skingras, och de som hatar honom skall fly inför hans ansikte. – Ära vare Fadern… – Gud, när du…

BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: må Hjälparen som utgår från dig upplysa vårt sinne, och leda oss alla i sanning, så som din Son har lovat. Genom vår Herre…

LÄSNING (Apg. 2: 14-21)

I de dagarna trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: ”Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Alleluia, alleluia. Verbo Domini coeli firmati sunt

Alleluia, alleluia. Ps. 32:6 Himmelen är gjord genom Herrens ord, och all dess här genom hans muns anda.

Här sägs Gloria, varefter följer

KOLLEKTBÖN.

Vi bönfaller dig, allsmäktige, nådige Gud: gör så att den helige Ande, när han kommer, må fullkomna oss till ett tempel som blir en värdig hemvist för hans ära. Genom Jesus Kristus…

EPISTEL (Apg. 5:12-16)

I de dagarna skedde många tecken och under bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.

(Här knäböjer man)

Alleluia, alleluia. Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium

Alleluia, alleuia. Kom, Helige Ande, uppfyll dina troendes hjärtan och upptänd i dem din kärleks eld.

SEKVENS. Veni, Sancte Spiritus

Helge Ande, sänd av Gud, lyss till våra böners ljud, kom till oss från himlen ner. * I ditt hägn du alla tar, du vårt värn och försvar, du oss goda gåvor ger. * O du tröstekälla klar, varmt till oss välkommen var, med din nåd och helga tröst. Du den trötte ro beskär, lindring åt den sjuke bär, gjuter frid i varje bröst. * O du härlighetens sken, med din strålglans klar och ren, led oss till rättfärdighet. Lyste ej din helga glans, allting som hos mänskan fanns, vore synd och skröplighet. * Rentvå oss från ont begär, vattna vad förtorkat är, läk de djupa syndasår. Du det hårda göre mjukt, friskt och sunt vad som är sjukt; rädda den som vilse går. * Den som tryggar sig till dig, giv din nåd sjufaldelig; städse dina trogna hör. Kläd oss i din bröllopsskrud, då vi träda fram för Gud, oss till saligheten för. Amen.

EVANGELIUM (Joh. 6:44-52)

I den tiden sade Jesus till judarnas skara: ”Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna: De skall alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Inte så att någon skulle ha sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.”

OFFERTORIUM Meditabor in mandatis tuis

Ps. 118:47, 48 Jag vill ha min lust i dina bud, ty de är mig kära. Jag vill lyfta mina händer upp till dina bud, ty de är mig kära, alleluia.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: tag emot de offergåvor som vi frambär, och gör i din nåd så att vi hädanefter ärar det som vi här gör i dessa mysterier genom dess heliga följder. Genom vår Herre…

Prefation: För Pingsten

COMMUNIO Pacem relinquo vobis

Joh. 14:27 Min frid lämnar jag efter mig åt er alleluia, min frid ger jag er, alleluia, alleluia.

SLUTBÖN.

När vi nu mottagit ditt heliga sakrament ber vi dig, o Herre, att du i din mildhet gör så att de mysterier vi firar i detta livet må låta oss uppnå den himmelska glädjen. Genom vår Herre…