Veckans onsdagsmässa 1 december 2021: Feria, första söndagen i advent

INTROITUS Ad te levavi animam meam

Ps. 24:1-3 Till dig lyfter jag upp min själ; min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig inte komma på skam och bli till åtlöje för mina fiender, för ingen blir till åtlöje som hoppas på dig. – Ps. 24:4 Herre, visa mig dina vägar och lär mig dina stigar. – Ära vare Fadern… – Till dig lyfter jag upp…

Gloria utgår i denna mässa.

KOLLEKTBÖN.

Vi ber dig, o Herre, res dig i din makt och kom, så att vi genom ditt beskydd rycks undan från de faror som vi hotas av genom våra synder, och uppnår saligheten genom din återlösning; du som lever och råder…

EPISTEL (Rom. 13:11-14)

Bröder, ni vet att stunden nu är inne att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus.

GRADUALE Universi, qui te exspectant, non confundentur

Ps. 24:3, 4 Ingen av dem som hoppas på dig, Herre, kommer på skam, Herre, visa mig dina vägar och lär mig dina stigar. Alleluia, alleluia. Ps. 84:8 Visa oss din barmhärtighet, o Herre, och ge oss din frälsning. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 21:25-33)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän detta sker. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.”

OFFERTORIUM Ad te levavi animam meam

Ps. 24:1-3 Till dig lyfter jag upp min själ; min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig inte komma på skam och bli till åtlöje för mina fiender, för ingen kommer på skam som hoppas på dig.

STILLA BÖN.

Herre, må dessa heliga hemligheter med mäktig kraft rena oss, så att vi, alltmer renade, må få komma till honom, som är deras upphov. Genom vår Herre…

Prefation: den allmänna prefationen

COMMUNIO Dominus dabit benignitatem

Ps. 84:13 Herren skall ge oss vad gott är, och vårt land skall ge sin gröda.

SLUTBÖN.

Låt oss få del i din barmhärtighet, o Herre, här i ditt tempel, på det att vi med tillbörlig vördnad må förbereda oss till vår återlösnings kommande högtid. Genom vår Herre…