Veckans onsdagsmässa 4 augusti 2021: S:t Dominikus, bekännare och ordensgrundare

INTROITUS Os justi meditabitur sapientiam

Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är; Guds lag är i hans hjärta. Alleluia. Harmas inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. – Ära vare Fadern… – Den rättfärdiges mun…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, som värdigats upplysa din Kyrka genom din helige bekännare Dominikus förtjänster och undervisning, gör genom hans förbön så, att din Kyrka aldrig må sakna timlig hjälp och ständigt växer till i andlig kraft. Genom vår Herre…

EPISTEL (2 Tim. 4:1-8)

Min älskade: jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Jesus Kristus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

GRADUALE Justus ut palma florebit

Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han, planterad i Herrens hus; för att förkunna din nåd om morgonen, och din sanning om natten. Alleluia, alleluia. Den rättfärdige skall växa upp såsom en lilja, och blomstra för evigt inför Herren. Alleluia.

EVANGELIUM (Luk. 12:35-40)

I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är de om han finner dem vakande. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

OFFERTORIUM Veritas mea et misericordia mea cum ipso

Min sanning och min nåd skall vara med honom, och i mitt namn skall hans kraft förhärligas.

STILLA BÖN.

Helga, Herre, dessa offergåvor som vi frambär åt dig, så att de genom din helige bekännare Dominikus förtjänster må bli till ett helande läkemedel för oss. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Fidelis servus et prudens

Han är den trogne och kloke tjänaren som Herren har satt över sitt husfolk för att i rätt tid ge dem deras mått vete.

SLUTBÖN.

Vi ber dig, allsmäktige Gud, att du må förunna oss att vi, som böjs ned av våra synders tyngd, må upprättas genom din helige bekännare Dominikus förbön. Genom vår Herre…