Onsdagens mässa 22 november 2023: S:ta Cecilia, jungfru och martyr

INTROITUS Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum

Ps. 118:46-47  Jag talade om dina vittnesbörd inför kungar, och jag kom inte på skam; jag begrundade dina bud, vilka jag hade kära. – Ps. 118:1  Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vandrar efter Herrens lag. – Ära vare Fadern… – Jag talade…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som årligen gläder oss med den heliga Cecilias, din jungfru och martyrs högtid; giv, att vi som ärar henne med detta högtidliga firande, må efterfölja hennes föredöme i ett gudfruktigt liv. Genom vår Herre…

EPISTEL (Syr. 51:13-17)

O Herre, min Gud, du har upphöjt min boningsplats på jorden, och jag bad om räddning från döden. Jag åkallade Herren, min Herres Fader, att han inte skulle överge mig i nödens dag, och i övermodets tid. Jag skall ständigt lovprisa ditt namn, jag skall lovprisa och tacka dig. Och min bön blev hörd, du räddade mig från undergången och befriade mig i farans stund. Därför vill jag tacka och lovprisa dig, o Herre, vår Gud.

GRADUALE Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam

Ps. 44: 11, 12, 5  Hör, dotter, och ge akt och böj hit ditt öra: må Konungen få ha sin lust i din skönhet. Stig fram i din fägring och skönhet, träd segerrik fram och härska. Alleluia, alleluia. Matt, 25:4-6 De fem kloka jungfrurna tog olja med sig i kärlen tillsammans med sina lampor. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt Kristus, er Herre! Alleluia. 

EVANGELIUM (Matt. 25:1-13)

Vid den tiden gav Jesus lärjungarna denna liknelse: ”Himmelriket skall liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.”

OFFERTORIUM Afferentur regi virgines post eam

Ps. 44:15-16 Efter henne skall jungfrur föras in till konungen, hennes grannar skall föras till dig i glädje och fröjd. De skall föras in i Herrens, Konungens tempel.

STILLA BÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: må detta försoningens och lovprisningens offer på den heliga Cecilias, din jungfru och martyrs förbön alltid göra oss värdiga din förlåtelse. Genom vår Herre…

Prefation: den allmänna prefationen

COMMUNIO Confundantur superbi, quia injusta iniquitatem

Ps. 118:78, 80 Låt de högmodiga komma på skam, ty de har gjort mig orätt, men jag vill begrunda dina befallningar och dina stadgar, så att jag inte kommer på skam.

SLUTBÖN.

Du har mättat din familj, o Herre, med dessa heliga gåvor. Vi bönfaller dig: må du alltid styrka oss genom förbönen av henne, vars högtid vi firar. Genom vår Herre…