Ånger och föresats före bikt

 Fader, jag har syndat mot himlen och inför dig; jag är inte mera värd att kallas ditt barn. Du är min Herre och skapare, du har rätt att befalla över mig; och jag vågade ändå vägra dig lydnad och överträda din lag.

 Jag visste att du är överallt närvarande, att du ser och hör allt; och jag blygdes ändå inte att göra orätt i din åsyn, att inför dina ögon förnärma dig. Jag visste att du är en helig Gud, att du älskar det goda och avskyr allt ont; och ändå bemödade jag mig så lite att genom ett heligt liv behaga dig.

 Jag visste att du är en rättfärdig Gud, att du belönar det goda och straffar det onda; och ändå handlade jag efter mitt hjärtas onda lust, som om det inte fanns någon himmel att förlora eller något helvete att frukta.

 Jag trodde mig kunna finna lyckan långt bort från dig och din kärlek; men skenet har bedragit mig. Hur hade det gått för mig om jag hade dött i synden, om du i detta tillstånd hade tagit mig bort från världen och krävt räkenskap av mig? Jag skulle nu vara olycklig för hela evigheten! 

 Jag ångrar djupt mina synder, eftersom jag därigenom gjort mig skyldig till ditt rättvisa straff i evigheten. Men du har haft tålamod med mig och förunnat mig tid att göra bot. Åt dig vare lov och pris och tack för denna din förbarmande godhet!

 Hur god och frikostig har du inte varit mot mig, alltid! Från evighet har du tänkt på mig; med evig kärlek har du älskat mig, du har skapat mig för att göra mig lycklig. Min kropp, min själ, allt vad jag är och äger, är en gåva från dig. Och jag missbrukar alla dessa gåvor, mina sinnen, mitt förstånd, min vilja, till att förolämpa dig, min störste välgörare, min bäste Fader! Hur otacksam har jag inte varit, hur ovärdig är jag inte att kallas ditt barn!

 O min Gud, du är det högsta, fullkomligaste goda; du är oändligt stor, vis och mäktig; du är oändligt god och värd allas kärlek. Se, jag älskar dig nu av hela mitt hjärta. Av kärlek till dig ångrar jag alla mina synder av hjärtats djup; jag hatar och avskyr dem såsom det största onda i världen. Jag önskar att jag aldrig hade begått dem, och att jag kunde göra dem ogjorda.

 Förlåt mig, barmhärtighetens Fader, förlåt mig mina synder för Jesu Kristi, din Sons skull, han som har dött på korset för att alla botfärdiga syndare må uppnå det eviga livet.
Amen