Dagens mässa 23 februari 2024: Fredagen i första fasteveckan

INTROITUS De necessitatibus meis eripe me, Domine

Ps. 24:17, 18 För mig ut ur mitt trångmål, Herre, se till mitt lidande och min vedermöda och förlåt mig alla mina synder. – Ps. 24:1-2 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag, låt mig inte komma på skam. – Ära vare Fadern… – För mig ut…

KOLLEKTBÖN.

O Herre, var nådig mot ditt folk, och då du gör dem hängivna till dig, tag i din nåd god omvårdnad om dem genom din välvilliga hjälp. Genom vår Herre…

EPISTEL (Hes. 18:20-28)

Så säger Herren Gud: Den som syndar, han skall dö. En son skall inte bära på sin faders missgärning, och en fader skall inte bära på sin sons missgärning. Över den rättfärdige skall hans rättfärdighet komma, och över den ogudaktige skall hans ogudaktighet komma. Men om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han förvisso leva och inte dö. Ingen av de överträdelser han har begått skall då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva. Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren Gud, och inte snarare till att han vänder om från sin väg och får leva? Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör – skulle han då få leva, om han gör så? Nej, inget av den rättfärdighet han har övat skall då kommas ihåg, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö. Men nu säger ni: ”Herrens väg är inte alltid densamma.” Hör då, ni av Israels hus: skulle verkligen min väg inte alltid vara densamma?Är det inte snarare att er väg som inte alltid är densamma? Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han dö till straff för detta. Genom det orätta han gör måste han dö. Men om den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet som han har övat, och istället övar rätt och rättfärdighet, då får han behålla sin själ vid liv. Ja, eftersom han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade begått, skall han förvisso leva och inte dö.

GRADUALE Salvum fac servum tuum, Deus meus

Ps. 85:2, 6 Du min Gud, fräls din tjänare, som förtröstar på dig. Lyssna, Herre, till mina böner.

TRACTUS Domine, non secundum peccata nostra

Ps. 102:10 Herre, vedergäll oss inte efter våra synder som vi gjort, och inte efter våra missgärningar. Herre, tänk inte på våra forna missgärningar, låt din barmhärtighet snarligen komma oss till mötes; ty vi har blivit övermåttan fattiga. Här knäböjer man. Ps. 78:8-9 Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, och rädda oss för ditt namns äras skull och förlåt oss våra synder för ditt namns skull.

EVANGELIUM (Joh. 5:1-15)

I de dagarna inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betseda. Den har fem pelargångar, och i den låg många sjuka, blinda, halta och lama. Ty en ängel från Herren steg då och då ner i dammen och rörde upp vattnet, och den förste som steg ner i vattnet sedan det hade rörts upp blev frisk, vilken sjukdom han än hade. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sade han till honom: ”Vill du bli frisk?” Den sjuke varade honom: ”Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet är i rörelse, och när jag själv försöker ta mig, dit, hinner någon annan före mig.” Jesus sade till honom: ”Stig upp, ta din bädd och gå!” Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till mannen som hade blivit botad: ”Det är sabbat. Du får inte bära din bädd.” Han svarade dem: ”Den som gjorde mig frisk sade till mig. ”Ta din bädd och gå!” Då frågade de: ”Vem var det som sade åt dig att du skulle ta din bädd och gå?” Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan, eftersom det var mycket folk på platsen. Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: ”Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig.” Mannen gick då till judarna och sade att det var Jesus som hade gjort honom frisk.

OFFERTORIUM Benedic, anima mea, Domine

Ps. 102:2, 5 Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort för dig, och du skall bli ung på nytt som en örn.

STILLA BÖN.

O Gud, vi bönfaller dig att du må mottaga vår tjänsts offer och i din nåd helga dina gåvor. Genom vår Herre…

Prefation: För fastan

COMMUNIO Erubescant, et conturbentur omnes inimici mei

Ps. 6:11 Låt alla mina fiender komma på skam och storligen förskräckas, låt dem vika tillbaka och komma på skam med hast.

SLUTBÖN.

O Herre, låt våra laster tvättas bort och våra rättfärdiga önskningar uppfyllas genom verkningarna av detta mysterium. Genom vår Herre…

BÖN ÖVER FOLKET.

Böj era huvuden.

Hör oss, barmhärtige Gud, och låt våra sinnen få skåda din nåds ljus. Genom vår Herre…