Dagens mässa 2 juni 2023: Kvatemberfredagen i pingstoktaven

INTROITUS Repleatur os meum laude tua

Ps. 70:8, 23  Låt min mun vara full av ditt lov, alleluia; så att jag må sjunga, alleuia. Mina läppar skall jubla, ty jag vill lovsjunga dig, alleluia, alleluia. – Ps. 70:1-2  På dig, o Herre, har jag hoppats, låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig genom din rättfärdighet, och fräls mig. – Ära vare Fadern… – Låt min mun…

KOLLEKTBÖN.

Vi bönfaller dig, barmhärtige Gud: låt din Kyrka, vilken är samlad i den helige Ande, aldrig på något sätt bli ofredad genom den onde fiendens angrepp. Genom vår Herre…

EPISTEL (Joel 2:23-24, 26-27)

Så sade Herren Gud: Fröjda er, ni Sions barn, var glada i Herren, er Gud, ty han ger er höstregn, i rätt tid, han som också förr sände ned regn över er, både höst och vår. Så skall logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja. Och ni skall få äta tillräckligt och bli mätta, och då skall ni lova Herrens, er Guds namn, hans som har handlat så underbart med er, och mitt folk skall inte komma på skam evinnerligen. Och ni skall få erfara att jag bor mitt i Israel, och att jag är Herren, er Gud, och eljest ingen. Ja, mitt folk skall inte komma på skam evinnerligen, sade Herren, den Allsmäktige.

Alleluia, alleuia. O quam bonus et suavis est, Domine

Vish. 12:1 O, hur god och ljuvlig är inte din ande i oss, o Herre. Alleluia. (Här knäböjer man) Kom, Helige Ande, uppfyll dina troendes hjärtan och upptänd i dem din kärleks eld.

SEKVENS Veni, Sancte Spiritus

Helge Ande, sänd av Gud, lyss till våra böners ljud, kom till oss från himlen ner. * I ditt hägn du alla tar, du vårt värn och försvar, du oss goda gåvor ger. * O du tröstekälla klar, varmt till oss välkommen var, med din nåd och helga tröst. Du den trötte ro beskär, lindring åt den sjuke bär, gjuter frid i varje bröst. * O du härlighetens sken, med din strålglans klar och ren, led oss till rättfärdighet. Lyste ej din helga glans, allting som hos mänskan fanns, vore synd och skröplighet. * Rentvå oss från ont begär, vattna vad förtorkat är, läk de djupa syndasår. Du det hårda göre mjukt, friskt och sunt vad som är sjukt; rädda den som vilse går. * Den som tryggar sig till dig, giv din nåd sjufaldelig; städse dina trogna hör. Kläd oss i din bröllopsskrud, då vi träda fram för Gud, oss till saligheten för. Amen.

EVANGELIUM (Luk. 5:17-26)

I den tiden, när Jesus en dag undervisade folket, satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: ”Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.” De skriftlärda och fariseerna tänkte: ”Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: ”Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Stig upp och gå! Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder.” Sedan sade han till den lame: ”Till dig säger jag: Stig upp, ta din bår och gå hem!” Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: ”Vi har sett underbara ting idag!”

OFFERTORIUM Lauda, anima mea, Dominum

Ps. 145:2 Lova Herren, min själ, jag vill lova Herren så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till, allleuia.

STILLA BÖN.

Må offergåvorna som frambärs i din åsyn, o Herre, förtäras av den gudomliga eld som den helige Ande upptände i Kristi, din Sons apostlars hjärtan. Genom vår Herre…

Prefation: För Pingsten

COMMUNIO Non vos relinquas orphanos

Joh. 14:18  Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er, alleluia, och era hjärtan skall glädjas, alleluia.

SLUTBÖN.

O Herre, vi har mottagit dina heliga mysteriers gåvor, och ber dig ödmjukt att det som du har lärt oss att göra till åminnelse av dig, må bli till gagn för vår svaghet. Du som lever och råder…