Veckans fredagsmässa
6 augusti 2021: Kristi förklaring

INTROITUS Illuxerunt coruscationes tuae orbi terrae

Dina blixtar flammade över jordens krets, jorden darrade och bävade. Hur ljuvliga är inte dina boningar! Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. – Ära vare Fadern… – Dina blixtar…

KOLLEKTBÖN.

Gud, du som genom fädernas vittnesbörd bekräftat trons hemligheter vid din enfödde Sons härliga förklaring och som genom den röst, som utgick från ljusskyn, underbart förkunnat den fullkomliga bekräftelsen på att vi är dina barn, skänk oss i din nåd gåvan att bli medarvingar med denne härlighetens Konung och delaktiga i hans eviga härlighet. Genom vår Herre…

EPISTEL (2 Petr. 1:16-19)

Mina högt älskade, det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: ”Denne är min Son, den Älskade, i honom har jag min glädje.” Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus, som lyser upp en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

GRADUALE Speciosus forma prae filiis hominum

Du är den skönaste av människors barn, nåden är utgjuten över dina läppar. Mitt hjärta är överfullt av lovprisning, jag sjunger min sång för Konungen. Alleluia, alleluia. Ett återsken av det eviga ljuset är han, Guds klara spegel och en avbild av hans godhet. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 17:1-9)

I den tiden tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram till dem och sade: ”Stig upp och var inte förskräckta!” Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus. På väg ner från berget sade Jesus dem: ”Tala inte om för någon vad ni sett, förrän Människosonen har uppstått ifrån de döda.”

OFERTORIUM Gloria, et divitiae in domus ejus

Ära och rikedom finns i hans hus, och hans rättfärdighet består för evigt.

STILLA BÖN.

Herre, vi ber dig, helga genom din enfödde Sons härliga förklaring de offergåvor vi framburit, och rena oss genom hans klarhets glans från våra synders fläckar. Genom samme vår Herre…

Prefation: För Jesu födelse

COMMUNIO Visionem quam vidistis, nemini dixeritis

Tala inte om för någon vad ni sett, förrän Människosonen har uppstått ifrån de döda.

SLUTBÖN.

Vi ber dig, allsmäktige Gud, att du förunnar oss att med ett renat hjärtas förståelse må fatta den högt heliga hemligheten av din Sons förklaring, vilken vi i dag högtidligt har firat. Genom samme vår Herre…