Fredagens mässa 7 oktober 2022: S:ta Birgitta, änka, Sveriges skyddspatron

INTROITUS Cognovi, Domine, quia aequitas judicia tua

Ps. 118:75  Herre, jag vet att dina domar är rättfärdiga och att du gjort mig ödmjuk i trofasthet. Genomborra mitt kött med din fruktan; dina bud uppfyller mig med bävan. – Ps. 120:1  Saliga är de, vilkas väg är ostrafflig, de som vandrar efter Herrens lag. – Ära vare Fadern… – Herre, jag vet…

KOLLEKTBÖN.

Herre, vår Gud, du som genom din enfödde Son har uppenbarat himmelens hemligheter för den heliga Birgitta, gör så att vi, dina tjänare, genom hennes fromma förbön en gång med jubel får glädja oss åt uppenbarelsen av din eviga härlighet. Genom samme vår Herre…

EPISTEL (1 Tim. 5:3-10)

Min älskade; hedra dem som verkligen är änkor. Men om en änka har barn eller barnbarn, skall dessa först och främst lära sig att visa vördnad mot sin egen familj, och så ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Det är så Gud vill ha det. Den som verkligen är änka och står ensam sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men den som för ett utsvävande liv är levande död. Och allt detta skall du inskärpa, så att ingen kan anklaga dem. Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Till församlingsänka skall den utses som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna. Hon skall vara känd för att ha gjort mycket gott, uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott.

GRADUALE Diffusa est gratia in labiis tuis

Ps. 44:3  Nåden är utgjuten över dina läppar, ty Gud har välsignat dig i evighet. För din sannings, rättfärdighets och mildhets skull skall din hand lyckas utföra underbara ting. Alleluia, alleluia. Ps. 44:5  Stig fram i din fägring och skönhet, träd segerrik fram och härska, alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 13:44-52

I den tiden gav Jesus denna liknelse för sina lärjungar: ”Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt han äger och köper den. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk alla slag. När den blir full, drar man upp den och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta?” De svarade: ”Ja.” Då sade han till dem: ”Därför är varje skriftlärd, som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både gammalt och nytt.”

OFFERTORIUM Diffusa est gratia in labiis tuis

Ps. 44:3  Nåden är utgjuten över dina läppar, ty Gud har välsignat dig i evighet; i evigheternas evighet.

STILLA BÖN.

Herre, mottag ditt egendomsfolks offer till dina helgons ära, genom vilkas förtjänster vi bekänner att vi fått hjälp i nöden. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem

Ps. 44:8  Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja inför dina vänner.

SLUTBÖN.

Herre, du har mättat ditt folk med heliga gåvor; vi ber dig, styrk oss alltid på hennes förbön, vilkens fest vi firar. Genom vår Herre…