Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta

Förenade och integrerade med Kristus Konungens Institut, med vilka de delar samma spiritualitet, lever Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta sin särskilda kallelse att be för prästernas helgelse, i synnerhet helgelsen av Institutets kaniker, och att stödja och hjälpa dem i deras apostolat. 
 
Under novitiatåren formeras postulanter och noviser för ordenslivet och eftersträvar en allt djupare förening med den Gudomlige Mästaren, särskilt genom den dagliga Sakramentala tillbedjan.
 
Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta grundades i januari 2001 och kommuniteten samlar ordenssystrar med en mängd olika nationaliteter. I mars 2019, avlade den första svenska tillbedjanssystern sina högtidliga klosterlöften efter drygt sex års novitiat. 
De senaste åren har novitiatet öppnat sina dörrar för postulanter från Brasilien, Frankrike, Malaysia, Mexico, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Ukraina, USA och Venezuela.