crest

Kristus Konungens Institut i Sverige

Aktuellt:

Fyra nya systrar

Den 7 mars, på den helige Thomas av Aquinos festdag, tillika en av Kristus Konungens Instituts patronatsfester, avlade fyra systrar sina högtidliga löften om fattigdom, kyskhet och lydnad vid novitiatet i Neapel, inför Institutets generalprior, monsignore Gilles Wach. En stor mängd kaniker, systrar och ditresta familjemedlemmar närvarade under ceremonin och de efterföljande festligheterna. De fyra systrarna kommer från Frankrike, Spanien och USA. Deo gratias!

Två nya präster

Den 29 januari, på den helige Frans av Sales högtid, vigdes två unga diakoner till det heliga prästämbetet av Hans Eminens Raymond Kardinal Burke, vid Kristus Konungens Instituts prästseminarium i Gricigliano. Deo gratias!
Vänligen be för Kristus Konungens Instituts seminarister!
Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta har välkomnat fem nya postulanter till novitiatet i Neapel, varav en kommer från Tyskland, en från Frankrike och tre från USA.

Greve Wolfgang von Waldstein RIP

På den heliga Margareta Maria Alacoques festdag den 17 oktober 2023 avled Greve Wolfgang von Waldstein i en ålder av 95 år. Waldstein var generalguvernör för Kristus Konungens Instituts lekmannagren, Jesu Hjärtas Sällskap. Låt oss be för honom att han får skåda det eviga ljuset.

Requiem dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

Greven och grevinnan von Waldstein tillsammans med kanik Richard von Menshengen.
Fem nya noviser
Kristus Konungens Institut har fått ytterligare 6 diakoner och 5 subdiakoner.

På förmiddagen den 5 juli 2023, i närvaro av Hans Eminens, Kardinal Burke, vigde Hans Excelens ärkebiskop Cordileone 5 subdiakoner och 6 diakoner i Institutets kyrka Santi Michele e Gaetano i Florens.

Under måndagen den 3 juli fick 28 seminarister, som precis avslutat sitt första år i Gricigliano, motta den svarta sutanen. På tisdagen den 4 juli mottog ytterligare 29 seminarister den klerikala tonsuren samt de lägre vigningarna; portvakt, lektor, exorcist och akolyt. 

Deo gratias!

Jesu Hjärtas reträttcenter

Nytt reträttcenter i Wisconsin

Med djup tacksamhet till den Allsmäktige Guden, är det med stor glädje som Kristus Konungens Institut kan tillkännage förvärvet av en stor egendom i sydöstra Wisconsin som kommer att tjäna som reträttcenter för våra medlemmar och våra troende. Fastigheten, som innefattar mark på över 100 hektar i närheten av den charmiga staden Burlington, var tidigare ett franciskanerkloster och har hela 70 rum, ett stort kapell som rymmer 300 personer, samt ett refektorium, flera konferensrum och ett auditorium. Marken som består av idylliska fält och skogar gränsar till Fox River, med flera andra vattendrag i närheten. Staden Burlington är belägen en timme norr om Chicago O’Hare flygplats och 30 minuter söder om Milwaukee, och ligger därmed inom en dags bilresa från alla våra apostolat i centrala USA.

Denna utveckling i Institutes amerikanska provins historia är frukten av över tre års innerlig bön och enträgen efterforskning. Institutet är mycket tacksamt gentemot Hans Excellens, Jerome Listecki, ärkebiskop av Milwaukee, för hans välsignelse av detta fastighetsförvärv som nu kommer att komplettera vårt apostolat, sedan 15 år, vid St. Stanislaus Oratory i Milwaukee. Vi ber om era förböner för vår fortsatta strävan att tjäna Kristus, vår Konung och Överstepräst. 

Fyra nya präster

Lördagen den 1 april 2023, prästvigdes fyra unga diakoner av Hans Eminens Kardinal Burke, i Institutets kyrka; Santi Michele e Gaetano i Florens.
Låt oss tacka Gud och be för våra nya präster:
Kanik Bell (USA), kanik Dodd (UK), kanik McCowen (UK) och kanik Wells (USA).

Ytterligare sju systrar har avlagt sina högtidliga klosterlöften
Påsken 2023 i bilder

Kanik Henrique Fragelli, RIP


Kära Institutsvänner, 


På denna första dag i månaden mars, tillägnad S:t Josef, skyddshelgon för en god död, är det med stor sorg som vi tillkännager att Kanik Henrique Fragelli gick bort tidigt i morse i Brasilien vid 59 års ålder efter sviterna av en lunginflammation. Han prästvigdes den 3 juli 2008 av hans eminens, kardinal Raymond Leo Burke och utövade sin prästtjänst först i Wausau, i stiftet La Crosse (USA), sedan i Oakland (USA) och slutligen i Mouila (Gabon). Genom sitt outtröttliga arbete och stora iver kunde han ge nytt liv åt vårt apostolat i Mouila. Han grundade en skola, ett apotek och ett barnhem. 


Efter att ha fått Covid våren 2021 var han tvungen att vara inlagd på sjukhus under lång tid. Många av er bad för hans tillfrisknande. Efter hans mirakulösa återhämtning, var hans hälsa dock mycket bräcklig.


Jag är djupt tacksam för det andliga stöd som ni alla så generöst har gett honom, och jag vädjar nu om er förbön för att hans prästerliga själ ska få skåda det eviga ljuset. Må han som gav sitt liv i den Heliga Moder Kyrkans tjänst inom Kristus Konungens Instituts andliga familj få den eviga belöningen som utlovats dem som arbetar i Vår välsignade Herres vingård.

Jag anförtror också kanik Fragellis familj till era förböner i denna sorgens tid, liksom alla dem som påverkas och lider av hans bortgång.


Må vår Smärtorika Moder under denna heliga fastetid stärka oss alla i hoppet om hennes gudomlige Sons uppståndelse och i den glädjefulla väntan på det Eviga Livet.


Vila i frid.


In Christo Rege,

Msgr. Gilles Wach

Generalsuperior

Kanik Fragelli tillsammans med övriga kaniker från Institutets afrikanska apostolat, klädda i vita missionstalarer.
Nio nya postulanter
Hans Helighet påve Benedikt XVI
Joseph Aloisius Ratzinger
16 april 1927 - 31 december 2022
REQUIEM AETERNAM DONA EI, DOMINE, ET LUX PERPETUA LUCEAT EI.
REQUIESCAT IN PACE. AMEN.
Vänligen be för Kristus Konungens Instituts seminarister 2022-2023
Sju nya noviser
Kristus Konungens Institut välkomnar 30 nya seminarister
Tillbedjanssystrarnas första kloster i Frankrike
Eviga löften i La Garde
Paris nytillträdde ärkebiskop konfirmerar 55 unga i den traditionella riten
Ytterligare tre systrar från Institutets systrakommunitet har avlagt sina tidsbundna löften
Skärtorsdagskvällens repositorium från olika institutskyrkor runt om i världen
Bilder från Fjärde söndagen i Fastan, “Laetare”, 27 mars 2022
Sex nya postulanter till Kristus Konungens Instituts systrakommunitet

Alla själars dag 2021 - två av de tre requiemmässorna

Kristus Konungens Instituts Generalkapitel 2021
La Garde har upphöjts till fristående kloster.
Vigningar 2021
Institutet utökar apostolatet på Irland
Sex nya noviser. (Mars 2021)
Nya postulanter till Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta​
Doktorsavhandling om det katolska äktenskapet av kanik Amaury Montjean.​
Gricigliano_20201119_131042
Requiemmässa för abbot emeritus av Fontgombault (November 2020)​
Generalkapitel i Gricigliano (Augusti 2020)
Film från vigningen av nio nya präster (Juli 2020)​