Novena till S:t Judas Taddeus

Novena till den helige Judas Taddeus: 19 - 27 oktober

Bes en gång om dagen i 9 dagar, med början den 19 oktober fram till den 27 oktober, inför den helige Judas Taddeus festdag den 28 oktober. 

S:t Judas Taddeus är skyddspatron för “hopplösa fall”. Vid bönhörelse, efter avslutad novena, ska man, traditionsenligt, offentligt tacka den helige Judas Taddeus.

*
Helige Judas Taddeus
, apostel och martyr, stor i dygd och rik på mirakler, nära släkt med Jesus Kristus, trogen förebedjare för alla som åberopar Ditt speciella beskydd i nöd.

Till Dig vänder jag mitt hjärta och ber ödmjukt, att Du som Gud har gett så stor kraft, må komma till min hjälp.

Hjälp mig i min nuvarande och angelägna anhållan, i gengäld lovar jag att göra Ditt namn känt och att Din förbön må bli anropad. Helige Judas Taddeus be för oss och för alla som åberopar Din hjälp. Amen.

Be tre gånger; Fader vår, Hell Dig Maria och Ära vare Fadern.

*

Håll ditt löfte till den helige Judas Taddeus och gör hans namn känt.