Novena - Marie Himmelsfärd

Novena inför firandet av Marie Himmelsfärd 6 - 14 Augusti

Dag 1

Painting of Our Lady being taken up to heaven by the angels.

Obefläckade Jungfru, Jesu Moder och vår Moder, vi tror på och bekänner din ärorika upptagning till himlen där änglarna och helgonen hyllar dig som himmelens och jordens drottning. Vi förenas med dem för att prisa dig och välsigna vår Herre som upphöjde dig högre än alla andra skapade varelser. Tillsammans med dem hedrar vi dig. Vi vet att du vakar över vårt dagliga liv och vi ber dig nu om hjälp. 

(nämn böneintentionen)

Vi stärks av vår tro på den kommande uppståndelsen och vi vänder oss till dig för böner och tröst. Efter detta jordiska liv, visa oss Jesus, din  välsignade livsfrukt, O goda, O älskade, O ljuva Jungfru Maria.

O Drottning som upptagits till himlen, be för oss. 
Amen.
Fader vår.
Hell dig Maria.

Dag 2  

Painting of Our Lady surrounded by angels

Maria, som upptagits till himlen, vi vördar dig som himlens och jordens drottning. Då du fick dela smärtan och sorgen med din Son på jorden njuter du den eviga glädjen med Honom i himlen. Kärleksfulla drottning, förmedla våra böner inför himlens Konung. 

(nämn böneintentionen)  

Vi prisar Jesus för att han gav oss en sådan kärleksfull Moder. O Drottning som upptagits till himlen, be för oss. 
Amen.
Fader vår.
Hell dig Maria.

Dag 3Painting of Our Lady being taken to heaven by angels

O Moder, upptagen till himlen, då du delade alla mysterier kring vår frälsning här på jorden, har Jesus krönt dig med ära. Med din mest ärorika och kraftfulla förbön, hjälp oss älskade moder och förmedla vår begäran till Jesus.

(nämn böneintentionen)  

O Drottning som upptagits till himlen, be för oss. 
Amen.
Fader vår.
Hell dig Maria.

Dag 4

Painting of Our Lady floating in a cloud above her tomb

Käraste moder Maria, upptagen till himlen, Gud placerade dig vid sin högra sida så att du kunde be för hans barn som Guds Moder. Mitt bland alla helgon står du som deras drottning och vår drottning – kärare för Gud än någon annan skapelse. Du ber för dina barn och ger oss all den nåd som vår kärleksfulla frälsare på korset har vunnit. Hjälp oss i våra behov och be Jesus att bevilja vår begäran om det är för våra själars bästa.

(nämn böneintentionen)  

O Drottning som upptagits till himlen, be för oss. 
Amen.
Fader vår.
Hell dig Maria.

Dag 5Painting of Our Lady's Assumption

O barmhärtiga och kärleksfulla Moder, må din härliga skönhet fylla våra hjärtan med en avsmak för jordiska ting och en ivrig längtan efter himlens glädjeämnen. Må dina barmhärtiga ögon se ner på vår kamp i denna tåredal. Vår kärleksfull Moder, hör vår begäran och vädja till Jesus för oss.

(nämn böneintentionen)  

O Drottning som upptagits till himlen, be för oss. 
Amen.
Fader vår.
Hell dig Maria.

Dag 6Painting of Our Lady crowned with stars

Maria, vår kära Moder och mäktiga drottning, ta emot våra arma hjärtan med all dess frihet och önskan, all kärlek och alla dygder och all den nåd de kan vara prydda med. Allt vi är och allt vi kan vara, allt vi har, i naturordning såväl som i nåd, har vi fått från Gud genom din kärleksfulla förbön. Hjälp oss älskade Moder att överlämna oss till Gud med allt vad vi har, inklusive våra petitioner.

(nämn böneintentionen)  

Vår Fru och vår drottning, i dina milda händer anförtror vi allt, så att det kan återlämnas till sitt ädla ursprung. O Drottning upptagen till himlen, be för oss.
Amen.
Fader vår.
Hell dig Maria.

Dag 7Painting of Our Lady honored by the angels and saints in heaven, and mourned by the apostles on earth

Maria, drottning av varje hjärta, ta emot och bind oss till Jesus med kärlekens band så att vi kan vara dina för alltid och sanningsenligt kan säga: “Jag tillhör Jesus genom Maria.” Vår Moder, upptagen till himlen och universums drottning, eviga jungfru, Guds Moder, förläna oss vad vi ber om, om det är för Guds härlighet och våra själars bästa. 

(nämn böneintentionen)  

Vår Moder, upptagen till himlen, vi älskar dig. Ge oss en större kärlek till Jesus och till dig. O Drottning upptagen till himlen, be för oss.
Amen.
Fader vår.
Hell dig Maria.

Dag 8

Maria, drottning upptagen till himlen, vi gläder oss åt att du är himlens och jordens drottning. Du har gett ditt heliga fiat till Gud och blivit Moder till vår Frälsare. Ge oss frid och frälsning genom dina böner, då du fött Kristus vår Herre, hela mänsklighetens Frälsare. Be för oss och lägg fram våra behov inför Guds tron.

(nämn böneintentionen)  

Genom dina böner, må våra själar fyllas med en intensiv önskan att vara som du, ett ödmjukt kärl för den Helige Ande och en tjänare till den Allsmäktige Guden. Be för oss O drottning upptagen till himlen.
Amen.
Fader vår.
Hell dig Maria.

Dag 9Painting of Our Lady being assumed into heaven surrounded by angels with the apostles below

Välsignade Moder, upptagen till himlen, efter år av heroiskt martyrskap på jorden, gläder vi oss över att du har förts till tronen, förberedd för dig i himlen av den Heliga Treenigheten. Lyft våra hjärtan till dig i din upptagnings härlighet, över syndens och orenhetens fruktansvärda nedsvärtning. Lär oss hur obetydlig jorden blir när den ses från himlen. Få oss att inse att döden är den triumferande port genom vilken vi hoppas gå till din son och att våra kroppar en dag ska återförenas med våra själar i himlens oändliga lycka. Från denna jord, där vi ännu är pilgrimer, bänder vi oss till dig för hjälp. För att hedra din ärorika upptagning till himlen ber vi om denna tjänst:

(nämn böneintentionen)  

Vid vår dödsstund, led oss tryggt till Jesu närvaro för att njuta av Guds åsyn i all evighet tillsammans med dig.  O Drottning upptagen  till himlen; be för oss, att vi blir värdiga Kristi löften.
Amen.
Fader vår.
Hell dig Maria.