Novena till ärkeängeln S:t Mikael

Novena till Ärkeängeln S:t Mikael:
29 April - 7 Maj, 20 - 28 september

Dag 1:

Helige ärkeängel Mikael, vi hedrar dig som en mäktig beskyddare av Kyrkan och vår själs väktare. Upplys oss med din ödmjukhet, ditt mod och din styrka så att vi kan avvisa synden och fullkomna vår kärlek till vår himmelske Fader.
I din styrka och ödmjukhet, döda ondskan och stoltheten i våra hjärtan så att inget kan skilja oss från Gud.

Helige ärkeängel Mikael, be att vi må välsignas av Gud med en iver att leva våra liv i enlighet med Kristi lära. Helige ärkeängel Mikael, du änglarnas furste, som i din ödmjukhet utropade att Gud är Gud, och du själv Hans ödmjuke tjänare.

Till skillnad från satan, blev du inte övervunnen av stolthet utan stod stadig i ödmjukhet. Be att vi ska ha samma ödmjukhet. Det är i den ödmjukhetens anda som vi ber om din förbön för våra intentioner…(nämn böneintention)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden. Var vårt skydd mot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt; att du de himmelska härskarornas Furste, med Guds kraft må nedkasta till helvetet, satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

Dag 2:

Helige ärkeängel Mikael, vi hedrar dig som en mäktig beskyddare av Kyrkan och vår själs väktare. Upplys oss med din ödmjukhet, ditt mod och din styrka så att vi kan avvisa synden och fullkomna vår kärlek till vår himmelske Fader.
I din styrka och ödmjukhet, döda ondskan och stoltheten i våra hjärtan så att inget kan skilja oss från Gud.

Helige ärkeängel Mikael, be att vi får nåden att se Guds avbild hos de minsta av våra bröder och systrar.

Till skillnad från satan, blev du inte övervunnen av stolthet utan stod stadig i ödmjukhet. Be att vi ska ha samma ödmjukhet. Det är i den ödmjukhetens anda som vi ber om din förbön för våra intentioner…(nämn böneintention)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden. Var vårt skydd mot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt; att du de himmelska härskarornas Furste, med Guds kraft må nedkasta till helvetet, satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

Dag 3:

Helige ärkeängel Mikael, vi hedrar dig som en mäktig beskyddare av Kyrkan och vår själs väktare. Upplys oss med din ödmjukhet, ditt mod och din styrka så att vi kan avvisa synden och fullkomna vår kärlek till vår himmelske Fader.
I din styrka och ödmjukhet, döda ondskan och stoltheten i våra hjärtan så att inget kan skilja oss från Gud.

Helige ärkeängel Mikael, be att vi må beskyddas från djävulens snaror, och att vi må undvika varje tillfälle till synd.

Till skillnad från satan, blev du inte övervunnen av stolthet utan stod stadig i ödmjukhet. Be att vi ska ha samma ödmjukhet. Det är i den ödmjukhetens anda som vi ber om din förbön för våra intentioner…(nämn böneintention)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden. Var vårt skydd mot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt; att du de himmelska härskarornas Furste, med Guds kraft må nedkasta till helvetet, satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

Dag 4:

Helige ärkeängel Mikael, vi hedrar dig som en mäktig beskyddare av Kyrkan och vår själs väktare. Upplys oss med din ödmjukhet, ditt mod och din styrka så att vi kan avvisa synden och fullkomna vår kärlek till vår himmelske Fader.
I din styrka och ödmjukhet, döda ondskan och stoltheten i våra hjärtan så att inget kan skilja oss från Gud.

Helige ärkeängel Mikael, be att vi må ha en överväldigande önskan att ödmjuka oss inför Gud för att göra Hans vilja.

Till skillnad från satan, blev du inte övervunnen av stolthet utan stod stadig i ödmjukhet. Be att vi ska ha samma ödmjukhet. Det är i den ödmjukhetens anda som vi ber om din förbön för våra intentioner…(nämn böneintention)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden. Var vårt skydd mot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt; att du de himmelska härskarornas Furste, med Guds kraft må nedkasta till helvetet, satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

Dag 5:

Helige ärkeängel Mikael, vi hedrar dig som en mäktig beskyddare av Kyrkan och vår själs väktare. Upplys oss med din ödmjukhet, ditt mod och din styrka så att vi kan avvisa synden och fullkomna vår kärlek till vår himmelske Fader.
I din styrka och ödmjukhet, döda ondskan och stoltheten i våra hjärtan så att inget kan skilja oss från Gud.

Helige ärkeängel Mikael, be att vi må ha den moraliska styrkan att besegra oordnade böjelser och önskningar som skiljer oss från Gud.

Till skillnad från satan, blev du inte övervunnen av stolthet utan stod stadig i ödmjukhet. Be att vi ska ha samma ödmjukhet. Det är i den ödmjukhetens anda som vi ber om din förbön för våra intentioner…(nämn böneintention)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden. Var vårt skydd mot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt; att du de himmelska härskarornas Furste, med Guds kraft må nedkasta till helvetet, satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

Dag 6:

Helige ärkeängel Mikael, vi hedrar dig som en mäktig beskyddare av Kyrkan och vår själs väktare. Upplys oss med din ödmjukhet, ditt mod och din styrka så att vi kan avvisa synden och fullkomna vår kärlek till vår himmelske Fader.
I din styrka och ödmjukhet, döda ondskan och stoltheten i våra hjärtan så att inget kan skilja oss från Gud.

Helige ärkeängel Mikael, be att vi må ha tron, att helt överlåta våra liv åt vår gudomlige Faders kärleksfulla omsorg.

Till skillnad från satan, blev du inte övervunnen av stolthet utan stod stadig i ödmjukhet. Be att vi ska ha samma ödmjukhet. Det är i den ödmjukhetens anda som vi ber om din förbön för våra intentioner…(nämn böneintention)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden. Var vårt skydd mot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt; att du de himmelska härskarornas Furste, med Guds kraft må nedkasta till helvetet, satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

Dag 7:

Helige ärkeängel Mikael, vi hedrar dig som en mäktig beskyddare av Kyrkan och vår själs väktare. Upplys oss med din ödmjukhet, ditt mod och din styrka så att vi kan avvisa synden och fullkomna vår kärlek till vår himmelske Fader.
I din styrka och ödmjukhet, döda ondskan och stoltheten i våra hjärtan så att inget kan skilja oss från Gud.

Helige ärkeängel Mikael, be att vi må ha nåden att glädjefullt tillägna allt vi gör till Guds ära.

Till skillnad från satan, blev du inte övervunnen av stolthet utan stod stadig i ödmjukhet. Be att vi ska ha samma ödmjukhet. Det är i den ödmjukhetens anda som vi ber om din förbön för våra intentioner…(nämn böneintention)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden. Var vårt skydd mot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt; att du de himmelska härskarornas Furste, med Guds kraft må nedkasta till helvetet, satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

Dag 8:

Helige ärkeängel Mikael, vi hedrar dig som en mäktig beskyddare av Kyrkan och vår själs väktare. Upplys oss med din ödmjukhet, ditt mod och din styrka så att vi kan avvisa synden och fullkomna vår kärlek till vår himmelske Fader.
I din styrka och ödmjukhet, döda ondskan och stoltheten i våra hjärtan så att inget kan skilja oss från Gud.

Helige ärkeängel Mikael, be att vi må ha viljan att troget lyda Gud i alla Hans bud.

Till skillnad från satan, blev du inte övervunnen av stolthet utan stod stadig i ödmjukhet. Be att vi ska ha samma ödmjukhet. Det är i den ödmjukhetens anda som vi ber om din förbön för våra intentioner…(nämn böneintention)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden. Var vårt skydd mot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt; att du de himmelska härskarornas Furste, med Guds kraft må nedkasta till helvetet, satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

Dag 9:

Helige ärkeängel Mikael, vi hedrar dig som en mäktig beskyddare av Kyrkan och vår själs väktare. Upplys oss med din ödmjukhet, ditt mod och din styrka så att vi kan avvisa synden och fullkomna vår kärlek till vår himmelske Fader.
I din styrka och ödmjukhet, döda ondskan och stoltheten i våra hjärtan så att inget kan skilja oss från Gud.

Helige ärkeängel Mikael, be att vi må ha nåden att dela evigheten med vår himmelske Fader.

Till skillnad från satan, blev du inte övervunnen av stolthet utan stod stadig i ödmjukhet. Be att vi ska ha samma ödmjukhet. Det är i den ödmjukhetens anda som vi ber om din förbön för våra intentioner…(nämn böneintention)

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden. Var vårt skydd mot djävulens snaror och ondska. Må Gud betvinga honom, därom ber vi ödmjukt; att du de himmelska härskarornas Furste, med Guds kraft må nedkasta till helvetet, satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen