Novena till Jesu dyrbara blod.

Novena till Jesu dyrbara blod, 22 - 30 Juni

Jesus, rösten från Ditt Blod är så stark och det är Ditt Dyrbara Blods budskap som jag nu påminner Dig om. Jag kommer inte att lämna Dina blödande fötter förrän Du har bönhört mig. Alltför mycket nåd och barmhärtighet flödar från Ditt Blod för mig för att jag inte ska hoppas på dess verkan, därför, o Jesus, för Ditt Dyrbara Blods skull, som Du sju gånger utgjutit för allas vår välgångs skull, för varje droppe av det heliga priset för vår frälsning och för varje tår som Din Obefläckade Moder fällt, ber jag Dig att höra min bön.

(Nämn böneintention)

Jesus, då Du levde här på jorden hjälpte Du så många lidande, tröstade så många sorgsna, helade så många sjuka och uppmuntrade så många modlösa. Skulle Du då inte ha förbarmande över mig, när jag nu ropar till Dig från djupet av min själ. Jag litar på Dig, Herre, och tror att Dina Heliga Sår ska hela mitt livs alla sår och att Ditt Dyrbara Blod ska rena min själs all orenhet. Må Ditt barmhärtiga Blods kraft vara bönhörelsen på mitt rop. Jesus, skynda att:

(Nämn böneintention)

Heliga Maria, du källa till det Gudomliga Blodet, jag ber dig att inte vända dig bort från detta tillfälle att förhärliga det Blod som gjorde dig obefläckad. Amen.

 

Källa:

https://www.katolsk-horisont.net/andligt-bibliotek/2019-07-01/mina-boner-till-jesu-kristi-dyrbara-blod