Vigning till Marie obefläckade hjärta

Av påve Pius XII

Heligaste Jungfru Maria, ömaste Moder till alla människor, för att uppfylla önskningarna från Jesu heliga Hjärta och begäran från din Sons ställföreträdare på jorden, viger vi oss själva och våra familjer till ditt sorgfyllda  och obefläckade Hjärta, o Drottning av den heliga rosenkransen, och vi anförtror alla människor i vårt land och hela världen åt Dig.

Tag emot vår vigning, kära Moder, och använd oss ​​som Du vill för att uppnå Din vilja i världen.

O Marie sorgfyllda  och obefläckade Hjärta, Drottning av den heliga rosenkransen, och Drottning över världen, härska över oss, tillsammans med vår konungs Jesus Kristi heliga Hjärta. Bevara oss från nyhedendomens utbredning; Upptänd i våra hjärtan och hem kärleken till renhet, utövandet av ett dygdigt liv, en iver för själar och en önskan att be rosenkransen mer troget.

Vi kommer till Dig med förtroende, Du tron av nåd och Moder av äkta kärlek. Upptänd oss med samma gudomliga eld som brinner i Ditt eget sorgfyllda och obefläckade Hjärta. Gör våra hjärtan och hem till din helgedom och låt oss medverka till att Jesu heliga Hjärta och Ditt obefläckade Hjärta segrar i varje hjärta och hem.

Amen.