Predikningar

Predikan Sätra 14 nov 2021:De två pelarna enl. Don Boscos vision
Predikan Sätra 7 nov 2021:Förlåta dina medmänniskor
Predikan Sätra 31 Oktober-2021: Kristus konungs högtid
Läsningar & Predikan Sätra 17 Oktober 2021: Förlåtelse
Predikan, Sätra 15 November 2020; Don Boscos dröm om rosengång
Predikan, Sätra 11 Oktober 2020; “Guds kallelse och den helige Laurentius av Brindisis exempel”
Predikan, Sätra 6 September 2020; “Guds försyn”