Dagens text

Veckans tisdagsmässa 11 maj 2021: S:t filippus och S:t Jakob, apostlar

INTROITUS. Clamaverunt ad te, Domine

I prövningens tid ropade de till dig, o Herre, och du hörde dem från himmelen. Alleluia, alleluia.Gläd er i Herren, ni rättfärdiga, att lovprisa tillkommer den oförvitlige. – Ära vare Fadern… – I prövningens tid…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, som lyckliggör oss med dina heliga apostlar Filippus och Jakobs årliga högtid, gör så att vi kan lära av deras exempel; de, genom vilkas förtjänster vi gläder oss. Genom vår Herre…

EPISTEL (Vis. 5:1-5)

Då skall den rättfärdige stå där oförskräckt inför dem som plågade honom och föraktade hans mödor. När de ser honom skall de gripas av fruktansvärd skräck och häpna över hans ofattbara räddning. Ångerfulla skall de säga till sig själva, suckande i sin själs betryck: ”De männen var det som vi brukade håna, smäda och göra narr av, vi dårar! Vi tyckte att deras liv var en galenskap och deras slut en nesa. Hur kommer det sig att de räknas till Guds söner och har fått en plats bland de heliga?”

GRADUALE Alleluia, alleluia. Confitebuntur coeli mirabilia tua

Alleluia, alleluia. Av himlarna prisas dina under, o Herre, och i de heligas församling din trofasthet.

Alleluia. Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern, alleluia.

EVANGELIUM (Joh. 14:1-13)

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar:Låt inte era hjärtan oroas. Tro Gud och tro mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.Thomas sade:Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi känna vägen?Jesus sade till honom:Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.Filippus sade:Herre, låt oss se Fadern, räcker det för oss.Jesus svarade: länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Den som har sett mig har sett Fadern. Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte tror det, tro för gärningarnas skull. Amen, amen säger jag er: Den som tror mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra.

OFFERTORIUM. Confitebuntur coeli mirabilia tua

Av himlarna prisas dina under, o Herre, och i de heligas församling din trofasthet.

STILLA BÖN.

Mottag nådigt, o Herre, de offergåvor vi frambär vid dina apostlar Filippus och Jakobs fest, och avvärj de rättmätiga straff vi förtjänar. Genom vår Herre…

Prefation: För Apostlarna

COMMUNIO Tanto tempore vobiscum sum

Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern, Alleluia. Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Alleluia.

SLUTBÖN.

Uppfyllda av frälsningens mysterier bönfaller vi dig, o Herre, att vi må bli hjälpta av deras böner vars fest vi firar. Genom vår Herre…