Dagens text

Tisdagens mässa 4 oktober 2022: S:t Franciskus av Assisi, bekännare

INTROITUS Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi

Gal. 6:14 Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.Ps. 141:2 Med hög röst ropar jag till Herren, med hög röst bönfaller jag Herren. – Ära vare Fadern… – Jag vill aldrig…

KOLLEKTBÖN.

O Gud, du som genom den helige Franciskus förtjänster utökade din Kyrka med nya avkomlingar, giv att vi må kunna efterlikna honom i att förakta de jordiska tingen, och för alltid får glädjas åt att ta del av de himmelska gåvorna. Genom vår Herre…

 

EPISTEL (Gal. 6:14-18)

Bröder, jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse. Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel. I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig, jag bär Jesu märken på min kropp. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande, bröder. Amen.

GRADUALE Os justi meditabitur sapientiam

Ps. 36:30-31  Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är; Guds lag är i hans hjärta, och hans steg vacklar inte. Alleuia, alleluia. Den fattige och enkle Franciskus gick in i himlen med överflödande rikedomar, beledsagad av himmelsk sång. Alleluia.

EVANGELIUM (Matt. 11:25-30)

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

OFFERTORIUM Veritas mea et misericordia mea

Ps. 88:25  Min trofasthet och nåd skall följa honom, i mitt namn skall hans horn upphöjas.

STILLA BÖN.

Helga, o Herre, de gåvor som vi frambär inför dig, och rena oss genom den helige Franciskus förbön från varje syndafläck. Genom vår Herre…

Prefation: Den allmänna prefationen

COMMUNIO Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus

Luk. 12:42 Den trogne och förståndige tjänaren har Herren satt över sitt husfolk för att ge dem deras kost i rätt tid.

SLUTBÖN.

Vi bönfaller dig, o Herre: låt din himmelska nåd berika din Kyrka, vilken du ville upplysa genom de ärorika förtjänsterna och föredömet av den helige Franciskus, din bekännare. Genom vår Herre…