Dagens text

Tisdagens mässa 31 januari 2023: S:t Johannes Bosco, bekännare

INTROITUS Dedit illi Deus sapientiam et prudentiam

3 Kon. 4:29  Gud skänkte honom vishet och övermåttan stor klokhet och ett hjärta så vidsträckt som havets strand. – Ps. 112:1  Lova Herren, ni hans tjänare, lova Herrens namn. – Ära vare Fadern… – Gud skänkte honom…

KOLLEKTBÖN.

Gud, du som har kallat den helige Johannes, din bekännare och ungdomens fader och lärare, till att med den saliga Jungfru Marias bistånd få nya ordensfamiljer att framblomstra i din Kyrka; vi ber dig att du gör så att vi i samma kärleks anda må söka vinna själar och alltid tjäna endast dig. Genom vår Herre…

EPISTEL (Fil. 4:4-9)

Bröder, gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, mina bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.

GRADUALE Spera in Deo et fac bonitatem

Ps. 36:3-6  Förtrösta på Herren och gör vad gott är, förbli i landet, då skall han föda dig med dess rikedomar. Ha din lust i Herren, då skall han ge dig vad ditt hjärta begär. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom, han skall göra det. Alleluia, alleluia. Ps. 73:21  Den betryckte och fattige skall prisa ditt namn. Alleluia.

Efter Septuagesima erätts Alleluia med följande

TRACTUS Factus est spes mea, Domine

Ps. 60:4-6  Du har varit mitt hopp, o Herre, ett starkt torn mot fienden. Jag skall bo i din hydda evinnerligen, under dina vingars beskydd tar jag min tillflykt. Ty du, o Gud, har hört min bön, du har givit en arvedel åt dem som fruktar ditt namn.

EVANGELIUM (Matt. 18:1-5)

I den tiden kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.”

OFFERTORIUM Venite, filii, audite me

Ps. 33:12 Kom, ni barn, och lyssna till mig, jag skall lära er gudsfruktan.

STILLA BÖN.

Mottag, Herre, denna obefläckade gåva, frälsningens offer, och gör så att vi älskar dig alltid och över allt, och så blir värdiga att leva till ditt namns ära. Genom vår Herre…

Prefation: För kyrkoårstiden

COMMUNIO Contra spem in spem credidit

Rom. 4:18  Där inget hopp fanns, hoppades han ändå och trodde, och så kunde han bli en fader till många folk, efter vad som blivit sagt till honom.

SLUTBÖN.

Styrkta genom din kropps och ditt blods hemlighet ber vi dig, Herre: gör så att vi på förbön av din helige bekännare Johannes alltid och överallt må frambära en värdig tacksägelse åt dig. Genom vår Herre…