Memorare: Bön till Jungfru Maria

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven.

Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas jungfru.

Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig,  du Ordets Moder, Maria.

Amen.