Novena till S:t johannes bosco

Novena till S:t Johannes Bosco: 22 till 30 Januari

O du ungdomens helige beskyddare, jag kommer till dig med uppriktigt förtroende för din närhet till Jesus. Helige Johannes Bosco, jag behöver din hjälp, jag behöver dina böner, jag behöver din förbön till Gud för hans nåd att hjälpa mig med …
(nämn din böneintention här)

Med din kärlek till Maria, vår Moder; be för mig! Med din kärlek till Jesus i det allra heligaste sakramentet; be för mig! Med din kärlek till alla som lider; be för mig!

Don Bosco, må din innerliga förbön förläna mig den nåd som jag ber om hos Gud vår Fader. Be även för att jag uppriktigt må följa
Guds vilja, med fullkomligt förtroende för Honom.

Fader Vår.

Hell Dig Maria.

Ära vare Fadern.