Novena: Jesu Hjärta

Novena: Jesu Hjärta
29 maj- 6 juni

O min Jesus, Du har sagt: ”Sannerligen säger jag er; be så skall ni få. Sök och ni skall finna. Knacka och dörren kommer att öppnas.” Se, jag knackar, jag söker och ber om nåden att [nämn din böneintention.]

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Jesu Heliga Hjärta, jag förtröstar på Dig.

O min Jesus, Du har sagt: ”Sannerligen säger jag er; vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall Han ge er.” Se, i Ditt namn ber jag Fadern om nåden att [nämn din böneintention.]

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Jesu Heliga Hjärta, jag förtröstar på Dig.

O min Jesus, Du har sagt: “Sannerligen säger jag er, himmel och jord skall förgås, men mina ord skall aldrig förgås.” Styrkt av Dina ofelbara ord ber jag om nåden att [nämn din böneintention.]

Fader vår. Hell dig Maria. Ära vare Fadern.

Jesu Heliga Hjärta, jag förtröstar på Dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla med de drabbade, ha medlidande med oss ​​eländiga syndare och giv oss den nåd som vi ber Dig om genom Din, och vår, ömma Moders, Marie smärtorika och obefläckade hjärta.

Hell dig, o drottning , barmhärtighetens moder, vårt liv, vår fröjd och vårt hopp. Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn; till dig sucka vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal. Vänd därför, du vår förespråkerska, dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt. O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria! 

Helige Josef, Jesu fosterfar, be för oss.