Eviga löften i La Garde

Den svenske benediktinmunken, Br. Thomas O.S.B. avlade sina högtidliga, eviga klosterlöften den 24 juni 2022, på Jesu Hjärtas festdag, i klostret Sainte-Marie de la Garde i Frankrike. Bland de tillresta gästerna fanns kanik Künkel och kanik de Ternay från Kristus Konungens Institut, samt flertalet gästande vänner, både präster, seminarister och lekmän, däribland broder Thomas familj från Sverige. Närvarade gjorde även abboten i Le Barroux, Dom Louis-Marie de Geyer d’Orth.

Broder Thomas var före sitt inträde i klostret 2016, en uppskattad och trogen altartjänare vid Kristus Konungens Instituts apostolat i Stockholm.

Sainte-Marie de la Garde var mellan 2002 och 2021 ett systerkloster till Le Barroux, men är sedan ett år tillbaka, ett fristående kloster med en egen abbot och 17 munkar.

Läs mer om La Gardes upphöjande till fristående kloster, här.

Låt oss be för Br. Thomas och för hans medbröder.

Domine, quid factum est, quia manifestaturus se nobis teipsum, et non mundo?

Herre, hur kommer det sig, att du skall visa Dig för oss, men inte för världen?
                                Johannes 14, 22

Broder Thomas avlägger sina eviga klosterlöften inför Dom Marc Guillot, abbot av Sainte- Marie de la Garde, den 24 juni 2022.
Gäster i koret; Dom Louis-Marie de Geyer d’Orth, abbot i Le Barroux, kanik de Ternay och kanik Künkel från Kristus Konungens Institut.
Dom Marc Guillot, i samspråk med Br. Thomas, Br. Ambroise och kanik Künkel.