Fem nya noviser

Den 17 oktober, på S:ta Margareta Maria Alacoques högtid, mottog fem postulanter ordensdräkten av Kristus Konungens Instituts generalprior monsignore Wach, i systrarnas klosterkyrka i Neapel.

Liturgin leddes av den franske kardinalen Dominique Mamberti.
Deo gratias!