Fem nya postulanter

Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta har välkomnat fem nya  postulanter till novitiatet i Neapel, varav en kommer från Tyskland, en från Frankrike och tre från USA. 

På S:ta Gertruds högtid den 16 november mottog postulanterna S:t Frans av Sales-korset samt den blå postulantkappan av Institutets generalprior monsignore Gilles Wach. Låt oss be för dessa unga kvinnor som nu påbörjar sin formation till ordenslivet!
S:t Frans av Sales-korset, som bärs av alla medlemmar i Kristus Konungens Instituts andliga familj; superiorer, kaniker, oblater, seminarister, systrar, noviser och postulanter, samt lekmannamedlemmarna i Jesu Hjärtas sällskap.