Insamling till mässkläder

Kristus Konungens Institut i Sverige hade den 7 november en levithögmässa i Sätra, d. v. s. den högtidligaste mässformen med celebrant, diakon och subdiakon.
Vi kommer glädjande nog att få fler tillfällen att fira denna form, men vi äger i nuläget ingen egen uppsättning mässkläder för levithögmässan, och har därför beslutat köpa in en sådan, då man inte alltid kan räkna med att få låna vad som behövs. En vacker, handgjord uppsättning som omfattar mässhake, tunika och dalmatika för diakonen och subdiakonen samt korkåpa och velum kostar 48 000 kronor.

Vi vill därför starta en insamling för detta ändamål, och om du vill vara med och samla in medel för att köpa in en komplett uppsättning är du välkommen att skänka en gåva till:
bankgiro 519-0509
SWISH 123 500 51 37
märk din inbetalning ”LEVIT”.

Stort tack!