Kristus Konungens Instituts Generalkapitel 2020

Måndagen den 24 augusti påbörjades årets generalkapitel, i Institutets moderhus i Gricigliano, med över 120 närvarande kaniker från hela världen. Generalkapitlet inleddes med “Veni Creator” för att be om den Helige Andes välsignelse samt hjälp och bistånd att öka vår kärlek till Gud, så att vi må fortsätta att ”leva sanningen i kärlek”, var än i världen vi skickas att tjäna Kristus Konungen och Hans obefläckade brud, vår heliga Moder Kyrkan.

Under måndagen hölls även val av Generalprior, i närvaro av Troskongregationens representant, Biskop Patrick Incorvaja. Monsignore Gilles Wach återvaldes för ytterligare sex år. Generalkapitlets sekreterare, kanik Gilles Guitard uppmanar till tacksamhet gentemot den Gudomliga Försynen samt bön till den Obefläckade Avlelsen för att Institutet alltid må vara troget Guds heliga Kyrka.