La Garde har upphöjts till fristående kloster.

Den 13 februari 2021 upphöjdes Sainte-Marie de la Garde till fristående kloster och är därmed inte längre ett priorat underställt Le Barroux. Den 24 juni, på Johannes Döparens födelse, invigdes P. Marc Guillot,  av biskop Laurent Camiade, som den förste abboten i klostret. Redan i februari 2020 valdes han till abbot av sina medbröder, men på grund av rådande omständigheter har både klosterupprättandet och abbotinvigningen fått vänta till i år.
Invigningsliturgin, som ägde rum i den magnifika, romanska kyrkan, Notre-Dame de Moirax, innefattade den vackra offergångsprocessionen som härstammar från Kyrkans tidigaste århundraden. 

Flertalet, olika gemenskaper inom den benediktinska ordensfamiljen, samt andra klosterordnar, deltog vid invigningen, bl.a. abbotarna från Le Barroux, Fontgombault, Triors, Randol, Donezan, Saint-Wandrille, Flavigny, Maylis och Lagrasse. 

Kristus Konungens Institut har nära vänskapsband till flertalet benediktinkloster, såsom Le Barroux, La Garde, Fontgombault m.fl. Ett antal benediktinfäder har under åren även undervisat vid Institutets prästseminarium i Gricigliano. 

För ett par år sedan närvarade kanik Künkel och kanik de Ternay från Institutet, samt ett antal lekmän från bl.a. Frankrike och Sverige, när två unga munkar, däribland svenske Broder Thomas, avlade sina tidsbundna löften i Sainte-Marie de la Garde, som då fortfarande var ett priorat under Le Barroux. 

Låt oss be för klostret, dess nye abbot, Dom Marc och alla bröder. 

Dom Marc Guillots prostration i koret under invigningsceremonin, 24 juni 2021. Han flankeras på höger sida av abboten i Le Barroux, Dom Louis-Marie de Geyer d’Orth och på vänster sida av Dom Jean-Charles Nault abbot i Saint-Wandrille.
Den nye abboten, Dom Marc Guillot, med mitra och abbotkräkla.
Kaniker från Kristus Konungens Institut i koret under den sjungna mässan i La Garde, i samband med två unga munkars, däribland svenske Br. Thomas, tidsbundna löften, 28 juni 2019. Celebrant, Dom Louis-Marie de Geyer d’Orth, abbot i Le Barroux.