Nio nya postulanter

Kristus Konungens Instituts systrakommunitet, Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta, har välkomnat nio nya postulanter. De nya postulanterna kommer från Argentina, Frankrike, Italien, Mexico, Nigeria, Tyskland och USA. Låt oss be för dessa unga kvinnor som nu påbörjar sin formation till ordenslivet!