Novena till den heliga Teresa av Avila

Novena till den heliga Teresa av Avila:
6 - 14 oktober

O högst kärleksfulle, himmelske Fader! Vi tackar Dig för den stora gåva Du
gav oss genom Din älskade heliga Teresa av Avila, jungfru och kyrkolärare.
Hennes liv var en förebild i bön, uppoffringar och tro. Vi ber ödmjukt om
hennes allra heligaste förbön…

(Nämn dina intentioner)

Heliga Teresa, vi vet att du är en kraftfull förebedjerska genom din närhet till
den Heliga Modern och Jesus. Öppna dörrarna till den inre borgen i våra
själar på vid gavel, så att vi må förstå hur vi ska be!

Dag 1: Be för oss så att vi får bönens gåva.

Dag 2: Be för oss, att vi må ha större tillit till Gud.

Dag 3: Be för oss, att vi får se Guds plan i våra liv.

Dag 4: Be för oss att vi må älska Jesus som du gjorde.

Dag 5: Be för oss, så att vi får veta hur vi ska lyssna på Gud.

Dag 6: Be för oss, så att vi kan be i stunder av sorg.

Dag 7: Be för oss, att vi får en mer ihållande relation med Gud genom bön.

Dag 8: Be för oss, att vi må se Guds hand i vårt dagliga liv.

Dag 9: Be för oss, att vi må se Guds svar på våra böner.

Heliga Teresa av Avila, du som är ett föredöme av helighet genom bön, som vi
vill försöka att efterlikna. Du är i himlen och prisar Gud. Från din hedersplats,
be Gud om att föra mig till den eviga vilan med dig.

Fader vår…

Hell dig Maria…

Ära vare Fadern…

Heliga Teresa av Avila, be för oss!
Amen.